Powiat Radziejowski

Data

16.09.2019

Imieniny

Cypriana, Edyty, Kornela

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2019 ROK /

BIP

Treść

» X Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji

Dnia 18 września 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się X Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Dyskusja.

7. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2019 roku.

8. Dyskusja.

9. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.

10. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.

11. Przerwa.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,

c) wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

d) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

e) likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej, tj: Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,

f)  udzielenia dotacji Gminie Topólka na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek,

g) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie sesji.

wstecz

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka