Powiat Radziejowski

Data

22.07.2019

Imieniny

Marii, Magdaleny, Albina

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2019 ROK /

BIP

Treść

 

W dniu 24 czerwca b.r. odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Radziejowie, podczas której radni debatowali nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok. Procedura udzielenia absolutorium odbywała się na podstawie nowych przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Ustawodawca wprowadził nowość w postaci udzielenia Zarządowi wotum zaufania, które jest podejmowane w drodze uchwały na podstawie przedłożonego wcześniej raportu o stanie powiatu. Raport przedstawia wykonanie budżetu za 2018 rok, realizację inwestycji  i  analizę działalności  wszystkich jednostek powiatowych. Rada Powiatu nie wniosła uwag do przedłożonego raportu,  i podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. W drugiej części obrad  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za wnioskiem głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad. Następnie Rada Powiatu w Radziejowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

 

wstecz

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka