Powiat Radziejowski

Data

17.06.2019

Imieniny

Alberta, Laury, Marcjana

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2019 ROK /

BIP

Treść

Dnia 29 maja 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Informacja o sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

6. Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.

7.  Dyskusja.

8. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

9. Dyskusja.

10. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie z działalności na terenie powiatu.

13. Dyskusja.

14. Przerwa.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. uchylenia uchwały Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski’,
  2. przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego”,
  3. formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego,
  4. uchylenia uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiaty w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,
  5. uchylenia uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski..
  6.   szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  7. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
  8.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.,
  9. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Radziejowskiego.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

  • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-05-22

wstecz

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka

baner toplayer
Święto Powiatu 2019