Powiat Radziejowski

Data

22.03.2019

Imieniny

Katarzyny, Bogusława, Bogusławy

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2019 ROK /

BIP

Treść

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Radziejów

 • Mammografia Radziejów
 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-03-11

» Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Dzień Kobiet

» Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


pt. „ Z KSIĄŻKĄ WSZĘDZIE DOBRZE...

    - GDZIE I JAK CZYTASZ? ”

 

regulamin konkursu w załączniku

» Informacja

  • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-02-20
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-02-19

» Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • autor: nadesłane: Prokuratura Rejonowa w Radziejowie, data: 2019-02-15

» Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Z inicjatywy władz powiatowych, w odpowiedzi na postulaty mieszkańców na drodze powiatowej nr 2835C przy skrzyżowaniu w Nowej Wsi zainstalowano znaki nowe STOP. Są to znaki aktywne, zasilane panelami fotogalwanicznymi. Dodatkowe oświetlenie znaków wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ będą one dobrze widoczne o każdej porze, niezależnie od pogody. Wizytacji wykonanych prac dokonał m.in Wicestarosta Radziejowski Pan Grzegorz Piasecki.

» Przekazanie wozu dla OSP Bytoń

6 lutego 2019 roku w Bytoniu odbyła się uroczystość przekazania w formie użyczenia od Komendy  Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie wozu GBA 2,5/16. W uroczystości udział wzięli m.in. posłanka Joanna Borowiak, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Jacek Kaczmarek, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, Wójt Gminy Bytoń Artur Ruciński. Poświęcenia oddanego w użyczenie wozu dokonał proboszcz parafii Bytoń Jacek Makowski.

 • autor: nadesłane UG Bytoń, data: 2019-02-07

» Zaproszenie na spotkanie z rolnikami

» Zaproszenie

 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-02-05

» Internetowa giełda rolna

Internetowa giełda rolna o nazwie Rynek-Rolny.pl skierowana jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej.

Serwis znajduje się pod adresem www: https://www.rynek-rolny.pl

 • autor: PS NET Piotr Sikora, data: 2019-01-31

» Zmiana godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniu 4 lutego 2019 roku.

 

W dniu 4 lutego 2019 r.

(poniedziałek)

Starostwo Powiatowe

w Radziejowie

będzie czynne do godziny1500

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-30

» Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyłasz do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie na formularzu: PIT-8C, PIT-11, PIT-R.

Informacje te do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Informację  dla pracowników przekazujesz  do 28 lutego 2019 r.

Roczną deklarację PIT-4R, PIT-8AR przekazujesz  do 31 stycznia 2019 r.

Wskazane terminy cię nie dotyczą, jeżeli kończysz prowadzić działalność. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Złóż informację na aktualnie obowiązującej wersji formularza. Oznaczenie wersji znajdziesz w prawym dolnym rogu formularza.

 

Jak podpiszesz formularze:

- Podpisem kwalifikowanym –wszystkie formularze,

- Danymi autoryzującymi –formularze: PIT-8C, PIT-11, PIT-4R, PIT- 8AR, IFT1/IFT1R

 

Jak wyślesz formularze :

- za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów:

- za pomocą modułu finansowo-księgowego. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

- za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD):

Jeżeli nie chcesz wysłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik,  po dostarczeniu  pełnomocnictwa do urzędu skarbowego.  Pełnomocnictwo na druku

UPL-1  możesz złożyć papierowo, lub elektronicznie przez ePUAP.

 

Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. - pamiętaj o poprawnym PESEL

lub NIP.

Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

 

Kontakt:

Masz problem techniczny lub innego rodzaju? Skontaktuj się telefonicznie:

z Krajową Informacją Skarbową

od poniedziałku do piątku –w godzinach od 7:00 do 18:00

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

tel. 22 330 03 03 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

e-mailem: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

 

                                                                                                          Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie

 • autor: Krajowa Administracja Skarbowa, data: 2019-01-29

» V Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.
 5. Dyskusja.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
  1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
  2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  3. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 7. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2018 r.
 9. Dyskusja.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2018 r.
 11. Dyskusja
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1.  przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok,
  2.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się 
   w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kościuszki 58
   w Radziejowie
   na okres pięciu lat Lokalnej Grupie Działania  „Razem
    dla Powiatu Radziejowskiego”
  3.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na wynajęcie na okres czterech lat lokali użytkowych znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.
  4.  udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo
   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będącej uprzednio własnością Powiatu Radziejowskiego,
  5. Uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021,
  6. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 – 2028.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-23

» Informacja o terminach postoju Ambulansu do pobierania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

informuje, że

w dniu 28 stycznia 2018 roku na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie

zostanie podstawiony specjalistyczny Ambulans do pobierania krwi od honorowych dawców.

Rejestracja dawców w godzinach 10.00 - 16.30.

Ponadto przekazuje informację o zaplanowanych terminach postoju Ambulansu w pozostałych miesiącach 2019 roku:

25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 22 lipca, 26 sierpnia, 23 września, 28 października, 25 listopada, 23 grudnia.

 • autor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, data: 2019-01-24

» Zarządzenie Starosty Radziejowskiego

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-16

Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy

 

ś. p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska - miasta Solidarności.

 

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

 

Spoczywaj w pokoju!

 

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

 

 

Piotr Całbecki                    Mikołaj Bogdanowicz               Ryszard Bober

Marszałek Województwa                  Wojewoda                         Przewodniczący Sejmiku

                                            Kujawsko-Pomorski                     Województwa

 

 

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 • autor: Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego , data: 2019-01-16

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Piotrków Kujawski

 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-01-15

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Topólka

 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-01-15

» Kolejni stypendyści z Przemystki

W grudniu 2018 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów dla najlepszych uczestników programu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Wśród nagrodzonych są również nasi uczniowie. To już trzecia edycja tego projektu, realizowanego przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałkowskie wsparcie przeznaczone jest dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych  i szkół branżowych z naszego regionu.  Ubiegający się o stypendium uczniowie musieli spełnić wiele warunków, miedzy innymi  uzyskać średnią ocen 5,0 z dwóch przedmiotów przyrodniczych  lub matematyki realizowanych na poziomie rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym, a także osiągnąć  co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości. Wśród stypendystów są uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Przemystce: Walasik Wiktoria uczennica z klasy IV Technikum Ekonomicznego, Cyprian Dobrzycki uczeń z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Sylwia Banasiak uczennica IV klasy Technikum Rolniczego. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.  Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w  zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe.

Kolejnym projektem stypendialnym, w którym uczestniczą nasi uczniowie jest „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza”. Stypendium stanowi wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Aby otrzymać w/w stypendium trzeba spełnić określone warunki, miedzy innymi uzyskać promocję do następnej klasy, osiągnąć średnią z dowolnych trzech przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,00. W tym roku szkolnym  na takie stypendium zapracowali : Cyprian Dobrzycki klasa IV TŻiUG, Kinga Wawrzyniak klasa IV TŻiUG, Wiktoria Walasik klasa IV TE, Joanna Rutkowska klasa IV TE, Sylwia Banasiak klasa IV TR.

Wszystkim stypendystom projektów serdecznie gratulujemy i  zachęcamy innych uczniów do podjęcia wysiłku .

» IV sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 11 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-04

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka