Powiat Radziejowski

Data

27.05.2019

Imieniny

Jana, Magdaleny, Izydora

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2019 ROK /

BIP

Treść

Dnia 29 maja 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Informacja o sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

6. Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.

7.  Dyskusja.

8. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

9. Dyskusja.

10. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie z działalności na terenie powiatu.

13. Dyskusja.

14. Przerwa.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski’,
 2. przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego”,
 3. formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego,
 4. uchylenia uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiaty w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,
 5. uchylenia uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski..
 6.   szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 7. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
 8.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.,
 9. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Radziejowskiego.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-05-22

15 maja br. w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego „Bitwa pod Płowcami” w reżyserii Marcina Sroki, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Gminy Brześć Kujawski.  Wśród zaproszonych gości był wicestarosta Grzegorz Piasecki:

„Jest to dla nas naturalne, gdyż wydarzenie historyczne bardzo znamienne odbyło się na terenie naszego powiatu radziejowskiego. Ja jako wicestarosta i członkowie zarządu uważaliśmy to za nasz obowiązek. To jest istotne dla przywracania pamięci historycznej, a taka forma przekazu jest atrakcyjniejsza dla młodszego pokolenia - podkreślił.”

Na pokaz filmu przybyli także: poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski,  burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski, wiceburmistrz Brześcia Kujawskiego Damian Chełminiak, dyrektor GOK w Czołowie Urszula Rosół, radny powiatu radziejowskiego Włodzimierz Gorzycki,  rodzina, przyjaciele reżysera oraz mieszkańcy Płowiec.  

Film ma być emitowany w TVP Historia. Reżyser cieszy się, iż dzięki temu film ma szansę dotrzeć do większej liczby osób.

Poniżej link do fotorelacji

https://nwloclawek.pl/artykul/premiera-filmu-bitwa/652426

» „ Żyj aktywnie” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

„ Żyj aktywnie” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

 

„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W Polsce żyje nawet 7 mln osób niepełnosprawnych. Jedynie, co trzecia jest czynna zawodowo.
Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizujemy pod hasłem  „Żyj aktywnie!”.
Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować do aktywności zawodowej -
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wydarzenie organizujemy w wielu miastach w całej Polsce w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać 31 maja
w Bydgoszczy, a wcześniej 24 maja w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Rypinie i Golubiu-Dobrzynie, Proponujemy (w zależności od miejsca wydarzenia) spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy również liczne atrakcje.

 

Bydgoski oddział ZUS przygotował tego dnia wiele wydarzeń, ciekawe prelekcje jak i występy artystyczne osób z niepełnosprawnością. W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14 od godziny 10:00 do 14:00 będzie można również skorzystać z porad wielu ekspertów.

 

W tym dniu eksperci ZUS nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania, ale podpowiedzą jak uzyskać rentę czy inne świadczenia. Pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Z kolei pracownicy NFZ poinstruują jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia, wyjaśnią, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje, pomogą uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Opowiedzą również o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe i refundacji na środki pomocnicze
i ortopedyczne. Natomiast przy stanowisku PFRON udzielane będą informacje m.in. jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny, czy jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

W trakcie trwania Dnia Osób z Niepełnosprawnością będzie prezentowana wystawa fotograficzna Sebastiana Pietrzaka – niepełnosprawnego fotografa z Bydgoszczy.

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się także w innych miastach naszego województwa.
24 maja w godz. 10:00-14:00 z porad specjalistów skorzystamy także w siedzibie:

 • Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu ul. Wyszyńskiego 7/9
 • Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167,
 • Inspektoratu ZUS w  Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, pokój 302A,
 • Inspektoratu ZUS w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5
 • Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a
 • Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43
 • Biura Terenowego w Rypinie, ul. Mławska 12
 • Biura Terenowego w Golubiu-Dobrzynie, ul. 1000-lecia 25 (tu porady już od godz. 9:00).

 

 

Na Dzień Osób z Niepełnosprawnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby
z niepełnosprawnością, ale również osoby z ich najbliższego otoczenia oraz pracodawców.  Informacje o tym, co będzie działo się w całej Polsce publikujemy na stronie www.zus.pl/dzienON.

Dokładne informacje, co będzie się działo w Twojej okolicy znajdziesz poniżej, w zakładkach poszczególnych oddziałów ZUS.

 

 • autor: Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krystyna Michałek, data: 2019-05-17
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

10.05.2019r.

Rozstrzygnięcie  Powiatowego  Konkursu

Recytatorskiego  i Plastycznego dla dzieci kl.”0”
 pt. „LICZYDEŁKO – czyli poetycko o liczbach”

 

Teatr Bajeczny z Bydgoszczy zaprezentował

przedstawienie pt. " Bajeczki cukiereczki "

 • autor: tekst: nadesłane MiPBP, data: 2019-05-10
 • autor: fot: nadesłane MiPBP, data: 2019-05-10

» Konkurs powiatowy VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej – 2019

 

 

Uznając krzewienie wiedzy o ochronie ludności za ważny element wychowania młodzieży, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie 10 maja 2019r. odbył się konkurs powiatowy VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej – 2019, skierowany  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

        Wzięli w nim udział: Weronika Rzadkowolska i Mateusz Szyper z Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, Katarzyna Kurkiewicz  i Bartosz Jastrzębski z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce oraz Sebastian Chmielewski i Wiktoria Sobucka z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

         Po sprawdzeniu prac pisemnych i zadań praktycznych  komisja konkursowa, pod przewodnictwem Pana Jarosława Stokwisza z KP PSP  w Radziejowie wyłoniła dwóch uczniów z największą ilością punktów (jednocześnie reprezentanci powiatu radziejowskiego w konkursie wojewódzkim).

        Są to: Sebastian Chmielewski – I miejsce, Mateusz Szyper – II miejsce. Pozostali uczniowie zajęli odpowiednio miejsca: Wiktoria Sobucka– III miejsce, Weronika Rzadkowolska – IV miejsce, Bartosz Jastrzębski – V miejsce i Katarzyna Kurkiewicz – VI  miejsce.

        Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali nagrody rzeczowe a pamiątkowe dyplomy wręczył Pan Grzegorz Piasecki, Wicestarosta Powiatu Radziejowskiego.

 • autor: tekst: Jadwiga Marcinkowska, data: 2019-05-10
 • autor: fot: Katarzyna Nowak

» Przekazanie sprzętu ochrony układu oddechowego

W dniu 8 maja 2019 roku  w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego przez Starostwo Powiatowe sprzętu pożarniczego.

            Obecni na uroczystości Starosta Pan Jarosław Kołtuniak i Wiecestarosta Pan Grzegorz Piasecki przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP  mł. bryg. Adama Małeckiego zestaw 9 aparatów powietrznych firmy FENZY Aeris typ.2. Koszt zakupu przekazanego  sprzętu ochrony układu oddechowego wyniósł 14 637,00 zł. Pozyskane aparaty Firmy FENZY zastąpiły wysłużony ponad 20 letni sprzęt. 

 • autor: Jarosław Stokwisz, data: 2019-05-08
 • autor: nadesłane z KP PSP w Radziejowie, data: 2019-05-08

» Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W uroczystości udział wzięli między innymi Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, Skarbnik Powiatu Urszula Kwaśna.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-25
  • autor: fot. Andrzej Goiński, data: 2019-04-25
  • autor: fot. Andrzej Goiński, data: 2019-04-25
  • autor: fot. Andrzej Goiński, data: 2019-04-25

» Powołanie Komendata Powiatowego PSP w Radziejowie

W dniu 16 kwietnia 2019 roku na placu  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Podczas uroczystości mł. bryg. Adam Małecki złożył Zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jackowi Kaczmarkowi meldunek  o przyjęciu obowiązku Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie.

W uroczystości udział wzięli:

 • mł. bryg. Jacek Kaczmarek – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP,
 • Jarosław Kołtuniak – Starosta Radziejowski,
 • Grzegorz Piasecki – Wicestarosta  Radziejowski,
 • nadkom. Karol Konopacki – Komendant Powiatowy Policji,
 • Sylwia Kubiak – Przewodnicząca Rady Powiatu,
 • Arleta Brochocka – Sekretarz Gminy Radziejów,
 • Sławomir Bykowski – Burmistrz Miasta Radziejowa,
 • Stefan Śpibida – Wójt Gminy Dobre,
 • Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń,
 • Sławomir Bogucki – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski,
 • Jerzy Izydorski – Wójt Gminy Osięciny,
 • Konrad Lewandowski – Wójt Gminy Topólka,
 • dh. Roman Szczerbiak – Prezes ZOP ZOSP RP

oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

 • autor: Tekst: Jarosław Stokwisz, foto: Mirosław Kowalski, data: 2019-04-16

Dnia 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności Centrum:

 1. przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 2. informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim,
 3. informacja z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,
 4. informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie,
 5. informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi,
 6. informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

6.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Radziejowskiego.

7. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018r.

8. Przerwa

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1.  zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego,

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego,

     c) zmieniającą uchwałę Nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski,

d) przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski”,

e) Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,

f) ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,

g) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na 2019 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-17

» Życzenia Wielkanocne

» Informacja

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek)

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

będzie czynne do godziny 13:00

» DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie pt. „DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych”, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w Radziejowie – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów przy ulicy Kościuszki 20/22.

Każdy w swoim życiu staje przed określonymi trudnościami, potrzebami, oczekiwaniami. Tylko jedni radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej. Ci pierwsi zazwyczaj posiadają umiejętności, które pozwalają im pokonywać bariery i problemy dnia codziennego. Warto więc zdobywać nowe umiejętności, bowiem tylko w ten sposób uczymy się „na przyszłość’ radzić sobie z problemami, których jeszcze nie znamy”.

Celem szkolenia jest więc omówienie i przypomnienie od podstaw zasad logiki projektowej – od pomysłu, przez jego realizację, do sprawozdawczości projektowej; różnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych z aktualnych i nowych programów dla NGO.

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa.

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22 – sala nr 27 (sala konferencyjna na parterze) – godz. 10.00 – 13.00.

Bezpośrednio po szkoleniu – od godziny 13.00 do 15.00 – konsultacje projektowe, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na pytania dotyczące procesu tworzenia projektów, pisania ofert, możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizacje, które wezmą udział w minimum trzech szkoleniach, otrzymają zestaw trzech poradników z cyklu „ABC trzeciego sektora”

Szkolenie i konsultacje prowadzić będzie przedstawicielka Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej, Hanna Brzuszczak – specjalistka w zakresie koordynacji projektów, socjolog i specjalista pracy socjalnej, trenerka  z zakresu zarządzania projektem, zarządzania organizacją pozarządową, logiki projektowej, a także obsługi generatorów wniosków, m.in. WK-P, FIO, ASOS.

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 23 kwietnia 2019 roku.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy, program szkolenia

» Konkursu fotograficzny „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ do dnia 6 maja 2019 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Szczegóły i warunki uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ lub na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Konkursy Wojewody”: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/konkursy-wojewody.html  .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

tel. 52 349 75 87

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

link do strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/

link do regulaminu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=109

link do karty zgłoszenia: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=88

 

 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, data: 2019-04-08

» Zakończenie sezonu

7 kwietnia w Połajewie koło morsów z Radziejowa i Piotrkowa Kujawskiego oficjalnie zakończyło sezon. W pikniku zorganizowanym z tej okazji wzięli udział również Starosta Radziejowski Pan Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Pan Grzegorz Piasecki oraz Skarbnik Powiatu Pani Urszula Kwaśna, którzy wręczyli członkom koła upominki.

» „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

 

O możliwości rozwoju obszarów wiejskich rozmawiali w Przysieku przedstawiciele ministerstw i samorządowcy. Reprezentantem powiatu radziejowskiego na tym wydarzeniu był Wicestarosta Pan Grzegorz Piasecki.

Spotkanie odbywało się w ramach cyklu zorganizowanego z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwsze spotkania odbyły się w województwach: wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W Przysieku był również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkań poszczególne ministerstwa zaprezentowały swoją ofertę dla wsi i ich mieszkańców. Była to również okazja do dyskusji na temat polskiego rolnictwa.. Jednym z projektów zaprezentowanych podczas konferencji, jest inicjatywa tworzenia Centrów Usług Społecznych.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-03

» Szkolenie żołnierzy Obrony Terytorialnej na terenie powiatu radziejowskiego

SZKOLENIE INDYWIDUALNE ŻOŁNIERZY OT

81 batalion lekkiej piechoty

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

 

6-7 kwiecień 2019r.

 

Miejscowość: BUDZISŁAW

Gmina: BYTOŃ

powiat radziejowski

 

 

W dniach 6-7 kwiecień 2019 roku w powiecie radziejowskim, w gminie BYTOŃ
w miejsowości BUDZISŁAW
odbędzie się szkolenie indywidualne żołnierzy OT pełniących TSW z 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu.

 

Szkolenie rozpocznie się od godziny 15.00 (6 kwietnia-sobota) do godziny 7.00
(7 kwietnia-niedziela).

 

W szkoleniu będzie uczestniczyć 143 żołnierzy OT oraz 20 instruktorów. Zajęcie odbędą się BEZ ŚRODKÓW POZORACJI POLA WALKI.

 

Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności żołnierzy do wykonywania zadań w stałym rejonie odpowiedzialności.

 

Misją 8K-PBOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

 

 • autor: por. dr Diana Warchocka rzecznik prasowy 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, data: 2019-03-28

» Informacja

W związku z aktualizacją systemu CEPIK 2.0. w dniu 27.03.2019 roku Wydział Rejestracji Pojazdów będzie nieczynny !!!

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Radziejów

 • Mammografia Radziejów
 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-03-11

» Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Dzień Kobiet

» Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


pt. „ Z KSIĄŻKĄ WSZĘDZIE DOBRZE...

    - GDZIE I JAK CZYTASZ? ”

 

regulamin konkursu w załączniku

» Informacja

  • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-02-20
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-02-19

» Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • autor: nadesłane: Prokuratura Rejonowa w Radziejowie, data: 2019-02-15

» Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Z inicjatywy władz powiatowych, w odpowiedzi na postulaty mieszkańców na drodze powiatowej nr 2835C przy skrzyżowaniu w Nowej Wsi zainstalowano znaki nowe STOP. Są to znaki aktywne, zasilane panelami fotogalwanicznymi. Dodatkowe oświetlenie znaków wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ będą one dobrze widoczne o każdej porze, niezależnie od pogody. Wizytacji wykonanych prac dokonał m.in Wicestarosta Radziejowski Pan Grzegorz Piasecki.

» Przekazanie wozu dla OSP Bytoń

6 lutego 2019 roku w Bytoniu odbyła się uroczystość przekazania w formie użyczenia od Komendy  Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie wozu GBA 2,5/16. W uroczystości udział wzięli m.in. posłanka Joanna Borowiak, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Jacek Kaczmarek, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, Wójt Gminy Bytoń Artur Ruciński. Poświęcenia oddanego w użyczenie wozu dokonał proboszcz parafii Bytoń Jacek Makowski.

 • autor: nadesłane UG Bytoń, data: 2019-02-07

» Zaproszenie na spotkanie z rolnikami

» Zaproszenie

 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-02-05

» Internetowa giełda rolna

Internetowa giełda rolna o nazwie Rynek-Rolny.pl skierowana jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej.

Serwis znajduje się pod adresem www: https://www.rynek-rolny.pl

 • autor: PS NET Piotr Sikora, data: 2019-01-31

» Zmiana godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniu 4 lutego 2019 roku.

 

W dniu 4 lutego 2019 r.

(poniedziałek)

Starostwo Powiatowe

w Radziejowie

będzie czynne do godziny1500

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-30

» Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyłasz do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie na formularzu: PIT-8C, PIT-11, PIT-R.

Informacje te do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Informację  dla pracowników przekazujesz  do 28 lutego 2019 r.

Roczną deklarację PIT-4R, PIT-8AR przekazujesz  do 31 stycznia 2019 r.

Wskazane terminy cię nie dotyczą, jeżeli kończysz prowadzić działalność. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Złóż informację na aktualnie obowiązującej wersji formularza. Oznaczenie wersji znajdziesz w prawym dolnym rogu formularza.

 

Jak podpiszesz formularze:

- Podpisem kwalifikowanym –wszystkie formularze,

- Danymi autoryzującymi –formularze: PIT-8C, PIT-11, PIT-4R, PIT- 8AR, IFT1/IFT1R

 

Jak wyślesz formularze :

- za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów:

- za pomocą modułu finansowo-księgowego. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

- za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD):

Jeżeli nie chcesz wysłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik,  po dostarczeniu  pełnomocnictwa do urzędu skarbowego.  Pełnomocnictwo na druku

UPL-1  możesz złożyć papierowo, lub elektronicznie przez ePUAP.

 

Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. - pamiętaj o poprawnym PESEL

lub NIP.

Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

 

Kontakt:

Masz problem techniczny lub innego rodzaju? Skontaktuj się telefonicznie:

z Krajową Informacją Skarbową

od poniedziałku do piątku –w godzinach od 7:00 do 18:00

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

tel. 22 330 03 03 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

e-mailem: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

 

                                                                                                          Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie

 • autor: Krajowa Administracja Skarbowa, data: 2019-01-29

» V Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.
 5. Dyskusja.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
  1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
  2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  3. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 7. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2018 r.
 9. Dyskusja.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2018 r.
 11. Dyskusja
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1.  przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok,
  2.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się 
   w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kościuszki 58
   w Radziejowie
   na okres pięciu lat Lokalnej Grupie Działania  „Razem
    dla Powiatu Radziejowskiego”
  3.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na wynajęcie na okres czterech lat lokali użytkowych znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.
  4.  udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo
   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będącej uprzednio własnością Powiatu Radziejowskiego,
  5. Uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021,
  6. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 – 2028.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-23

» Informacja o terminach postoju Ambulansu do pobierania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

informuje, że

w dniu 28 stycznia 2018 roku na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie

zostanie podstawiony specjalistyczny Ambulans do pobierania krwi od honorowych dawców.

Rejestracja dawców w godzinach 10.00 - 16.30.

Ponadto przekazuje informację o zaplanowanych terminach postoju Ambulansu w pozostałych miesiącach 2019 roku:

25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 22 lipca, 26 sierpnia, 23 września, 28 października, 25 listopada, 23 grudnia.

 • autor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, data: 2019-01-24

» Zarządzenie Starosty Radziejowskiego

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-16

Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy

 

ś. p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska - miasta Solidarności.

 

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

 

Spoczywaj w pokoju!

 

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

 

 

Piotr Całbecki                    Mikołaj Bogdanowicz               Ryszard Bober

Marszałek Województwa                  Wojewoda                         Przewodniczący Sejmiku

                                            Kujawsko-Pomorski                     Województwa

 

 

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 • autor: Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego , data: 2019-01-16

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Piotrków Kujawski

 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-01-15

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Topólka

 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-01-15

» Kolejni stypendyści z Przemystki

W grudniu 2018 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów dla najlepszych uczestników programu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Wśród nagrodzonych są również nasi uczniowie. To już trzecia edycja tego projektu, realizowanego przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałkowskie wsparcie przeznaczone jest dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych  i szkół branżowych z naszego regionu.  Ubiegający się o stypendium uczniowie musieli spełnić wiele warunków, miedzy innymi  uzyskać średnią ocen 5,0 z dwóch przedmiotów przyrodniczych  lub matematyki realizowanych na poziomie rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym, a także osiągnąć  co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości. Wśród stypendystów są uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Przemystce: Walasik Wiktoria uczennica z klasy IV Technikum Ekonomicznego, Cyprian Dobrzycki uczeń z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Sylwia Banasiak uczennica IV klasy Technikum Rolniczego. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.  Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w  zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe.

Kolejnym projektem stypendialnym, w którym uczestniczą nasi uczniowie jest „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza”. Stypendium stanowi wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Aby otrzymać w/w stypendium trzeba spełnić określone warunki, miedzy innymi uzyskać promocję do następnej klasy, osiągnąć średnią z dowolnych trzech przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,00. W tym roku szkolnym  na takie stypendium zapracowali : Cyprian Dobrzycki klasa IV TŻiUG, Kinga Wawrzyniak klasa IV TŻiUG, Wiktoria Walasik klasa IV TE, Joanna Rutkowska klasa IV TE, Sylwia Banasiak klasa IV TR.

Wszystkim stypendystom projektów serdecznie gratulujemy i  zachęcamy innych uczniów do podjęcia wysiłku .

» IV sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 11 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-04

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka