Powiat Radziejowski

Data

16.09.2019

Imieniny

Cypriana, Edyty, Kornela

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2019 ROK /

BIP

Treść

» VIII konkurs fotografii amatorskiej pt. „Zwierzęta wokół nas”

W dniu 13 września 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie odbyło się rozstrzygnięcie VIII konkursu fotografii amatorskiej pod patronatem Starosty Radziejowskiego. Jury w składzie: Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej w Starostwie Powiatowym Marzena Szpadzińska oraz fotograf Piotr Hełminiak.

Celem konkursu było wyłonienie laureatów-autorów zdjęć, którzy w najpełniejszy sposób oddali hasło przewodnie konkursu, jakim było „Zwierzęta Wokół Nas”. W konkursie udział brali podopieczni oraz pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowych z 12 ośrodków z województwa kujawsko-pomorskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi 19.09.2019 r. podczas oficjalnego spotkania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16
 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-16

» X Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji

Dnia 18 września 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się X Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Dyskusja.

7. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2019 roku.

8. Dyskusja.

9. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.

10. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.

11. Przerwa.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,

c) wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

d) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

e) likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej, tj: Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,

f)  udzielenia dotacji Gminie Topólka na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek,

g) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie sesji.

» Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyło się uroczyste wręczenie voucherów dotyczących dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Poseł RP Joanna Borowiak, Senator RP Józef Łyczak, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki oraz wójtowie gmin powiatu radziejowskiego. Beneficjentom dofinansowania vouchery wręczał wicewojewoda Józef Ramlau. Środki te zostały przekazane na dofinansowanie drogowych zadań powiatowych i gminnych dla powiatu radziejowskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych 12.04.2019 r. złożył dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę czterech dróg powiatowych o łącznej długości 3,62 km:

 • droga powiatowa nr 2837 C Skulsk-Tomisławice o długości odcinka 0,996 km,
 • droga powiatowa nr 2825 C Witowo-Powałkowice o długości odcinka 0,63 km
 • droga powiatowa nr 2840 C Czamanin- Mąkoszyn o długości odcinka 0,996 km
 • droga powiatowa nr 2806 C Bronisław-Bieganowo o długości odcinka 0,995 km

W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach FDS, Zarząd Dróg Powiatowych uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% kwoty na pierwsze trzy odcinki na kwotę 987600 zł oraz 50% dofinansowania na odcinek czwarty w wysokości 207028 zł. Wartość całego zadania po przeprowadzonym przetargu wynosiła 1 370000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wykonawcą będzie firma PID Olsz 3. Umowa została zawarta w dniu dzisiejszym.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-10
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  Wręczanie voucherów na dofinansowanie z FDS
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • Uroczyste podpisanie umowy
  Uroczyste podpisanie umowy
  • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-10

» Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Topólce

8 września 2019 r. odbyły się w Topólce tegoroczne dożynki powiatowo-gminno-parafialne.  Organizatorami uroczystości byli Starosta Powiatu Radziejowskiego Jarosław Kołtuniak, Wójt Gminy Topólka Konrad Lewandowski i proboszcz Parafii Topólka ks. Antoni Wojciechowski. Wśród zaproszonych gości dożynek byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, Członek Zarządu  Województwa Aneta Jędrzejewska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojciech Jaranowski, senator RP Józef Łyczak , wójtowie gmin powiatu radziejowskiego, komendanci policji i straży pożarnej.

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną a następnie przemarszem korowodu z orkiestrą, wieńcami, delegacjami z chlebem z gmin powiatu oraz gośćmi na stadion w Dębiankach. Po uroczystym przywitaniu gospodarzy, starostów dożynek oraz wszystkich zebranych nastąpiło przekazanie chleba i wieńców dożynkowych staroście powiatu radziejowskiemu Jarosławowi Kołtuniakowi, wójtowi gminy Topólka Konradowi Lewandowskiemu oraz proboszczowi parafii Topólka ks. Antoniemu Wojciechowskiemu. W przemówieniach zaproszonych gości dziękowano rolnikom za trud i wysiłek włożony w zebranie plonów. Święto Plonów to niezwykle ważne wydarzenie wpisujące się w tradycję ludową, które jest dorobkiem ciężkiej pracy rolników i stanowi wyraz hołdu społeczności wiejskiej.  Następnie gospodarze dożynek częstowali wszystkich uczestników chlebem. Komisja konkursowa wybierała  najładniejsze wieńce dożynkowe.

W drugiej część dożynek miały miejsce uroczystości biesiadno-artystyczne z wieloma atrakcjami m.in. wystawy firm i podmiotów związanych z produkcją rolną, degustacja potraw tradycyjnych i regionalnych, atrakcje dla dzieci oraz stoiska promocyjne i kiermaszowe.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09

» Uroczystość wojewódzkich obchodów 75-lecia Ligi Obrony Kraju

W dniu 6 września br. odbyły się wojewódzkie obchody 75-lecia Ligi Obrony Kraju. Organizatorami jubileuszu obchodów była Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju oraz Starostwo Powiatowe w Radziejowie. Uroczystości miały miejsce w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. Było to szczególne wyróżnienie dla szkoły i szkolnego koła LOK za dotychczasową działalność i reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego w zawodach strzeleckich i sportowo-obronnym na szczeblu ogólnopolskim.

Do południa odbyła się część plenerowa, w której dowódca uroczystości Krzysztof Rosiński poprowadził musztrę w wykonaniu kadetów Zespołu Szkół Mechanicznych. Miały miejsce także wystawy statyczne, pokazy sprzętu wojska, policji, straży pożarnej i służb ratowniczych, a także wręczenie przez prezesa Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Andrzeja Kornaszewskiego oraz dyrektora biura Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ppłk mgr Piotra Umińskiego, dyplomów i pucharów zwycięzcom konkursów strzeleckich.

Oficjalna część jubileuszowych obchodów rozpoczęła się przemówieniem Starosty Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka. Odśpiewano hymn narodowy i przedstawiono rys historyczny LOKu. Swoją obecnością uroczystości zaszczycili m.in. członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska, Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty. Następnie odbyły się przemówienia prezesa Ligi Obrony Kraju Andrzeja Kornaszewskiego oraz zaproszonych gości. Ważnym wydarzeniem obchodów 75-lecia  LOK było wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym dla działalności Ligi.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09
 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-09

» Pamiątkowa tablica w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września 2019 r.  na skraju lasu w Osięcinach miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy umieszczonej na kamieniu upamiętniającej lotnisko polowe IV Toruńskiego Pułku Lotniczego z okresu II wojny światowej. W tym właśnie miejscu w dniach 4-7 września 1939 r. stacjonowały dwie eskadry myśliwskie: 141 pod dowództwem por. pil. Mariana Pisarka i 142 pod dowództwem por. pil. Wacława Wilczewskiego.

Inicjatorem pamiątkowej tablicy było Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny. W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli zaproszeni goście, w tym wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, który dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy. Podniosłość wydarzenia nadał samolot Aeroklubu Włocławskiego, który pojawił się na niebie podczas uroczystości oraz asysta wojskowa lotników z jednostki lotniczej w Inowrocławiu.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-06
 • autor: Jolanta Młodecka, data: 2019-09-06

» Wojewódzkie obchody 75-lecia Ligi Obrony Kraju

 • data: 2019-09-03

» 80.rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 1 września 2019 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie było organizatorem obchodów 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej, podczas których oddano hołd wszystkim walczącym o wolność i niepodległość Polski.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele farnym p.w. WNMP w Radziejowie, z udziałem władz powiatu Starosty Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, Wicestarosty Radziejowskiego Grzegorza Piaseckiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Sylwii Kubiak, zaproszonych gości, pocztów sztandarowych. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz uczestników obchodów pod pomnik Chwały Oręża Polskiego. Następnie dowódca uroczystości pan Krzysztof Rosiński złożył meldunek Staroście Radziejowskiemu, a pododdział kadetów wykonał podniesienie flagi państwowej. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przemówienie Starosty Jarosława Kołtuniaka.

Następnie delegacje organizacji, instytucji, zakładów pracy, szkół, partii politycznych złożyli uroczyście kwiaty pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego. Salwą honorową dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zakończono obchody.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-02
 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-09-02

» „MECHANIK” DOCZEKA SIĘ TERMOMODERNIZACJI

Niebagatela 1 mln 220 tys. będzie wynosiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Umowę z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim na kolejny projekt inwestycyjny podpisali 29 sierpnia br. starostowie powiatu Jarosław Kołtuniak i Grzegorz Piasecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Urszuli Kwaśnej.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Planowane działania w ramach projektu polegają na dociepleniu ścian budynku, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, termomodernizacji poszycia dachowego, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Po wyborze wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu publicznym planowane prace zostaną przeprowadzone od I kwartału 2020 r.

Wartość projektu wynosi 1 704 601,87 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR to 1 220 522,89 zł.

 • autor: Edyta Kozłowska, data: 2019-08-29
 • autor: fot:nadesłane, data: 2019-08-29

» Bez napięcia!!

Informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych

W dniu 3.09.2019  w godz. 8.00-9.00 i w godz.18.00-19.00    

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej BRONIEWO 2,BRONISŁAW 1,  BIEGANOWO 1, 2, 3, 4, 5, BRONIEWO 1PGR, BRONIEWO OSIEDLE, BISKUPICE 1, 2, 3, 4, 5, 8, FW BIEGANOWO.             

 w godz. 8.00-12.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej PRUCHNOWO MBM,RADZIEJÓW SŁONECZNA

W dniu 4.09.2019  w godz. 8.00-10.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ZAGORZYCE 1,2,3

w godz. 8.00-12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  BRONISŁAW 1

W dniu 5.09.2019  w godz. 8.00-11.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SĘDZIN 3

 

 • autor: Mariusz Czyżnikiewicz Technik ds. Linii Elektroenergetycznych Dział Zarządzania Eksploatacją Rejon Dystrybucji w Radziejowie, data: 2019-08-27

» Inscenizacja bitwy pod Płowcami

       W dniu 25 sierpnia 2019 r. odbyła się 18. inscenizacja bitwy pod Płowcami. Jest to wydarzenie, które stało się już tradycją powiatu radziejowskiego, na które przybywają tłumy widzów z całej Polski. Organizatorem całej imprezy plenerowej był Wójt Gminy Radziejów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą. Następnie stoczono bitwę na otwartym polu.

        Inscenizacja ta jest upamiętnieniem historycznego zwycięstwa bitwy pod Płowcami pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonu krzyżackiego, które miały miejsce 27 września 1331 roku. Pierwsze ataki na siły krzyżackie padały ze strony polskiej. Jednak dwie pierwsze przeprowadzone szarże nie przyniosły większych efektów. Dopiero za trzecim razem doszło do rozstrzygnięcia. Sukces strony polskiej zahamował Krzyżaków od marszu na Brześć Kujawski.

       Rekonstrukcja bitwy to, jak zawsze ciekawa lekcja historii, opatrzona odpowiednią scenografią, ciekawym komentarzem i muzyką. Podczas uroczystości miał miejsce także jarmark rycerski i festyn rodzinny.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-26
 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-26

» Powiat Radziejowski na Dożynkach Wojewódzkich w Ciechocinku

      25 sierpnia 2019 r. odbyły się w Ciechocinku Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Diecezji Włocławskiej. Organizatorami dożynek byli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, biskup ordynariusz włocławski Wiesław Mering, burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz i starosta powiatu aleksandrowskiego Lidia Zwierzchowska.

     Wydarzenie to rozpoczęło się uroczysta mszą św. w ciechocińskiej kolegiacie św. Piotra i Pawła, pod przewodnictwem biskupa Meringa. Po zakończeniu eucharystii korowód dożynkowy przeszedł do muszli koncertowej w Parku Zdrojowym, gdzie odbyły się oficjalne wystąpienia i ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych rolnikom i osobom zasłużonym dla rozwoju polskiego rolnictwa.

     Dożynkom wojewódzkim tradycyjnie towarzyszyły konkursy wieńców dożynkowych oraz stoiska promocyjne powiatów. Delegacja powiatu radziejowskiego z sekretarzem powiatu Małgorzatą Chłodzińską również brała udział w dożynkowych uroczystościach. Koło Gospodyń Wiejskich reprezentowało powiat swoimi kulinarnymi przysmakami.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-26
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-08-26

» Szczególna wizyta w SPZOZ w Radziejowie

        Dnia 23 sierpnia 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie swoją obecnością zaszczycili Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński oraz  Senator RP Józef Łyczak.  Gości przyjmowali Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki i zastępca dyrektora SPZOZ ds. medycznych lek. Maciej Małecki.

        Podczas wizyty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie omawiano bieżącą sytuację naszej lecznicy oraz ustalono listę priorytetowych potrzeb radziejowskiego szpitala.

        Po spotkaniu nasi goście wraz z władzami powiatu zwiedzili radziejowską placówkę leczniczą, a w szczególności nowo powstałą pracownię tomografii komputerowej.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-26
 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-26

» Partnerska wizyta Francuzów

 W dniach 10-17 sierpnia 2019r. Francuzi gościli na Kujawach w Gminie Osięciny i Powiecie Radziejowskim. Mieliśmy przyjemność świętować  obchody 25-lecia współpracy polsko-francuskiej, z tej właśnie okazji Stowarzyszenie Partnerskie „Kujawy” przy współpracy z Wójtem Jerzym Izydorskim i władzami Gminy Osięciny zaplanowało wiele imprez integracyjnych, spotkań i wyjazdów.  

W dniu 16 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury i  Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Radziejowie „Kultywowanie tradycji kujawskich i europejskich”. Francuzi mieli okazję „na żywo” podziwiać kulturę naszego regionu Kujaw. Oglądali widowisko muzyczne zespołu folklorystycznego ,,Kujawioki", podziwiali wytwory artystyczne   miejscowych artystów ludowych: Ewy Chrząszcz-Raniszewskiej, Mirosławy Pakulskiej, Anieli Leszczyńskiej, Mirosławy Skiczak, Krystyny Witkowskiej, Anny Kozłowskiej, Romualda Słomczewskiego. Równie miłym akcentem dla naszych gości był koncert piosenki polsko-francuskiej, gdzie zaprezentowały się laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Francuskiej: Zuzanna Antos z Radziejowa, Maria Cytloch z Inowrocławia, Gabriela Kwarcińska z Włocławka oraz wokaliści: Julia Garet-Marchwińska, Katarzyna Olszta-Zielińska i Tomasz Cybulski. Swoje talenty muzyczne zaprezentowali bracia Piotr i Paweł Paczkowscy. Zgodnie z kujawską gościnnością była okazja rozkoszować się dobrymi smakami podczas degustacji potraw kujawskich przygotowanych przez panie z KGW „Polne Kwiaty” z Kościelnej Wsi. Na zakończenie były śpiewy i tańce, wspólna zabawa taneczna.

Podczas wizyty grupa gości z Francji odwiedziła Starostwo Powiatowe, gdzie obejrzała film promocyjny

Zarząd Stowarzyszenia Partnerskiego „Kujawy” pragnie serdecznie podziękować Wójtowi i władzom Gminy Osięciny oraz Starostwu Powiatowemu w Radziejowie za wsparcie w realizacji tego projektu.

 • autor: Aleksandra Siarkowska, data: 2019-08-23
 • autor: Dominika Pietrzak, data: 2019-08-23

» Ważna informacja

Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 22.08.2019 r. (czwartek) Wydział Komunikacji będzie nieczynny z powodu aktualizacji systemu CEPiK.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • data: 2019-08-20

» Zaproszenie na dożynki powiatowo-gminno-parafialne

» Pokaż region na zdjęciach - nagrody czekają!

Trwa druga edycja konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Nadsyłane w konkursie fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim:  www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu.

Każdy  autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii:

·         region przyjazny środowisku i rolnictwo,

·         działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,

·         edukacja, kultura i sport,

·         transport i infrastruktura.

Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy.

Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34111-pokaz-region-na-zdjeciach-nagrody-czekaja

 • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-08-14

» 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego

 • data: 2019-08-14
 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-08-07

» Spotkanie z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii o ASF.

W piątek, 2 sierpnia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbyło się spotkanie poświęcone problemom zwalczania i profilaktyki afrykańskiego pomoru świń (ASF). W spotkaniu, które otworzył Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, uczestniczyli: wojewódzki lekarz weterynarii Jerzy Dymek, powiatowy lekarz weterynarii Maciej Bachurski, Rafał Rewoliński z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz wójtowie i burmistrzowie, koordynatorzy ds. ASF, przedstawiciele służb, związku łowieckiego oraz nadleśnictwa.

Tematem spotkania było omówienie działań profilaktycznych, które należy w zakresie ASF podjąć oraz o założeniach planu gotowości w razie wystąpienia zagrożenia.

Afrykański pomór świń to wirusowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Wojewódzki lekarz weterynarii omówił działania jakie należy podejmować, aby zagrożenie afrykańskim pomorem świń nie dotarło do powiatu radziejowskiego.

Przedstawiciele władz gminnych zostali poproszeni, aby za pośrednictwem sołtysów były podejmowane działania mające na celu uświadamianie hodowców trzody chlewnej o zagrożeniach i konsekwencjach ASF.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-05
 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-05

» Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dnia 2 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. W spotkaniu uczestniczyło pięciu członków Rady Społecznej SPZOZ oraz zastępca dyrektora ds. medycznych lekarz Maciej Małecki.

Na wstępie posiedzenia przewodniczący Rady Społecznej przywitał zebranych i poprosił dr Macieja Małeckiego o przedstawienie sprawozdania finansowego szpitala oraz o omówienie sytuacji panującej w szpitalu.

W następnym punkcie posiedzenia przystąpiono do wytypowania przedstawiciela Rady Społecznej do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, którym został  Grzegorz Piasecki.

 • autor: Jadwiga Marcinkowska, data: 2019-08-02
 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-02

» Uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej i kolonoskopii w radziejowskim szpitalu.

W dniu 31 lipca 2019 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej i kolonoskopii. 

Otwarcia pracowni dokonali Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, zastępca dyrektora ds. medycznych Maciej Małecki aktualnie administrujący placówką, kierownik włocławskiego oddziału NFZ Gabriela Kaźmierczak oraz kadra szpitala.

Inwestycja rozbudowy i przebudowy pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej, endoskopowej i ultrasonograficznej wraz z kompletnym wyposażeniem została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W trakcie otwarcia nastąpiło także pobłogosławienie nowego sprzętu medycznego przez proboszcza ks. Ireneusza Mrowickiego.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-08-01
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-08-01

» Spotkanie robocze w sprawie wojewódzkich obchodów 75-lecia Ligi Obrony Kraju.

W dniu 31 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Radziejowie odbyło się spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była organizacja wojewódzkich obchodów  75-lecia Ligi Obrony Kraju.

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony  Ligi Obrony Kraju ppłk  Piotr Umiński - Dyrektor Biura Kujawsko–Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy, Dowódca 56  Bazy Lotniczej  w Inowrocławiu ppłk  pilot Krzysztof Zwoliński oraz Prezes Szkolnego Koła LOK w ZSM w Radziejowie Krzysztof Rosiński. Ze strony Starostwa  Powiatowego w Radziejowie, Starosta Jarosław Kołtuniak .

W czasie spotkania ustalono, że Jubileuszowe Wojewódzkie Obchody 75-lecia LOK odbędą się w dniach 6-7 września 2019r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. Jest to wyróżnienie dla szkoły i szkolnego koła LOK za dotychczasową działalność i reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego  w zawodach strzeleckich i sportowo-obronnych na szczeblu ogólnopolskim.

W programie obchodów zaplanowano wiele atrakcji  dla młodzieży i społeczeństwa, m.in. pokaz sprzętu wojskowego, strażackiego i policyjnego.

 • autor: Krzysztof Rosiński, data: 2019-07-31
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-07-31
 • autor: Kierownik Kancelarii Jawnej WKU we Włocławku, data: 2019-07-30

» Relacja z projektu unijnego pt. ”Eurosceptycyzm” w Gyor na Węgrzech.

W niedzielę, 28 lipca, 12 osobowa grupa młodzieży z naszego powiatu szczęśliwie wróciła z Gyor na Węgrzech. Uczestniczyliśmy w projekcie „ EUROSCEPTYCYZM” łącznie z 5 innymi krajami europejskimi: Czechy, Francja, Litwa, Niemcy i Węgry. Przez kilka miesięcy młodzież nasza spotykała się i przygotowywała prezentację na temat poglądów Polaków dotyczących wspólnej Europy. Drugi dzień pobytu w Gyor był niemiecki i polski i był bardzo emocjonalny. Młodzież przedstawiła wyniki swojej pracy. Jestem z Nich dumna. Praca była bardzo ciekawa i przygotowana precyzyjnie. Film z napisami w trzech językach i prezentacja tłumaczona na bieżąco na język niemiecki przez O.Mariusza.

 Mieszkaliśmy w 3-gwiazdkowym hotelu Klastrom, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, np. miasto i fabrykę Audii w Gyor, płynęliśmy statkiem po 3 rzekach znajdujących się w Gyor. Spacerowaliśmy z przewodnikiem po mieście. Na koniec spaceru zostaliśmy poczęstowani lemoniadą i kanapeczkami. Następnego dnia odwiedziliśmy Budapeszt, gdzie spędziliśmy cały dzień i zwiedziliśmy dużo, łącznie z Parlamentem, Górą Gelerta i Muzeum Terroru. Wszyscy odnieśliśmy niesamowite wrażenie. Miasto jest piękne. Trzeciego dnia były warsztaty z udziałem pozostałych grup i zwiedzanie Opactwa benedyktyńskiego w Pannonhalma.

 Dziękuję bardzo za wszelkie formy wsparcia. Dziękujemy Partnerschaft Wesendorf, szczególnie Christiane Dittmann-Martin za zwiększenie ilości młodzieży polskiej w projekcie, za przygotowanie i przeprowadzenie wspaniałego Projektu.

Dziękuję bardzo O.Mariuszowi Bykowskiemu za ciężką pracę tłumacza i pomoc w opiece nad młodzieżą. Dziękuję grupie litewskiej za towarzystwo w czasie podróży.

Dziękuję kierowcom, p.p. Maciejom z NKA Kruszwica za bezpieczną podróż i miłą atmosferę.

Dziękuję też młodzieży za dobre zachowanie w trakcie trwania projektu.

 

 • autor: Alicja Górczyńska, data: 2019-07-30

» POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

Dnia 26 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Powiatu Radziejowskiego. Udział w nim wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu radziejowskiego. Spotkaniu przewodniczył Starosta Powiatu Jarosław Kołtuniak. Posiedzenie Komitetu Sterującego dotyczyło zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2019 r., aktualizacji strategii pod kątem podpisanych umów (dostosowanie kwot, nazw projektów, wskaźników) oraz ustalenie sposobu wykorzystania środków dofinansowania w przypadku  rezygnacji lub oszczędności z projektów.

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-07-26

» PODZIĘKOWANIA DLA ZASŁUŻONEGO EMERYTA.

 

Dnia 25 lipca 2019 r. Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak w imieniu Zarządu Powiatu i własnym podziękował Panu Zbigniewowi Skoniecznemu za wieloletnią współpracę oraz za lata sumiennej i odpowiedzialnej pracy na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

            Pan Zbigniew Skonieczny zajmował stanowisko dyrektora szpitala w Radziejowie przez ponad 20 lat.  W trakcie swojej kariery przeprowadził szereg poważnych inwestycji m.in. modernizację budynku oraz zakup nowego sprzętu medycznego.

            Zasłużonemu emerytowi życzono dużo zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.

 • autor: tekst: Monika Czyżewska, data: 2019-07-25
 • autor: fot. Małgorzata Chłodzińska, data: 2019-07-25

» Stypendia dla 2000 najzdolniejszych uczniów - nabór wniosków rusza we wrześniu

Nawet 500 złotych miesięcznie mogą otrzymać utalentowani i pracowici uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach marszałkowskich programów stypendialnych. Nabór wniosków na stypendia w roku szkolnym 2019/2020 ruszy z początkiem września. Na wsparcie przyznawane na dziesięć miesięcy może liczyć 2 tysiące uczniów. Wakacje to dobry czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów.

- Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Finansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uczniowie otrzymują wsparcie w ramach 3 programów stypendialnych: 

 • Prymus Pomorza i Kujaw

Pomysł przyznawania stypendiów powstał z myślą o uczniach, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie) otrzymują uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz zawodowych, branżowych, liceów i techników. W ciągu trzech edycji programu z tej pomocy skorzystało ponad 4 tysiące najzdolniejszych młodych ludzi. W nowym roku szkolnym wsparcie otrzyma 800 osób.

 • Humaniści na start!

Nie zapominamy też o młodych mieszkańcach regionu, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z przedmiotów humanistycznych. Chodzi o uczniów z klas VII i VIII podstawówek, III klas gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszych regionie. W roku szkolnym 2018/2019 comiesięczne stypendium otrzymało 366. W nowym roku szkolnym zdecydowaliśmy o przyznaniu stypendium dla większej ilości osób niż w roku ubiegłym. Comiesięczne wsparcie w wysokości od 200 do 500 zł może otrzymać 700 młodych ludzi.

 • Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Program wsparcia adresowany jest do utalentowanych uczniów techników i szkół zawodowych w regionie. Środki z projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” mają pomóc w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów. Stypendia (od 200 do 500 zł miesięcznie) w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 500 uczniów. W nowym roku szkolnym odbierze je taka sama liczba uczniów.

Jak aplikować o stypendium:

 • nabory wniosków od 1 do 30 września,

 • potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (dostępny od 1 września na stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, kopia świadectwa szkolnego,

 • wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Więcej informacji na edukacja.kujawsko-pomorskie.pla także:

 • Prymus Pomorza i Kujaw – prymus.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 668 506 961, 883 326 609 oraz 668 507 768,

 • Humaniści na start – humanisci.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 883 359 314 oraz 883 353 678,

 • Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza – zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl, tel. 571 293 087, 784 995 076 oraz 795 475 365.

 

 • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, data: 2019-07-24

» Informacja o przyjęciu uchwały antysmogowej

 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-07-23

» XXV Dni Piotrkowa Kujawskiego

 • autor: UMiG Piotrków Kujawski, data: 2019-07-22

W dniu 15 lipca br. wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki uczestniczył w spotkaniu starostów i koordynatorów powiatowych ASF oraz służb wojewody zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Spotkanie dotyczyło wzmocnienia współpracy instytucji rządowych z samorządowcami w obszarze podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń (ASF) i walki z nim.

W trakcie posiedzenia omówiono zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń. Jednym z istotnych narzędzi służących ograniczeniu lub nawet całkowitemu powstrzymaniu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń jest depopulacja dzika, zaś drugim, skutecznym sposobem jest bioasekuracja.

W trakcie spotkania ustalono, że obecnie najważniejsze jest dotarcie z rzetelną, przedstawioną w zrozumiałej formie informacją do jak najszerszego grona hodowców trzody chlewnej.

Przedstawiciele samorządów zostali zaopatrzeni w broszury informacyjne, które zostaną przekazane za pośrednictwem gmin do hodowców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również powiatu radziejowskiego.

Poniżej prezentujemy schemat bioasekuracji oraz fotorelację ze spotkania.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2019-07-16
 • autor: fot. Andrzej Łodygowski, data: 2019-07-15

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 • autor: Kamila Żarkowska, Międzynarodowa Fundacja Reaxum, data: 2019-07-12

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Piotrków Kujawski

 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-07-10

» 17.07.2019r. ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI.

  • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-07-08

» IV obchody Święta Powiatu Radziejowskiego

Za nami IV  obchody Święta Powiatu Radziejowskiego  połączone z obchodami 20 – lecia Samorządu Powiatowego i 100. Rocznicy Powstania Policji Państwowej 

           Trzydniowe obchody rozpoczęto uroczystą liturgią w  kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji mieszkańców powiatu i samorządowców oraz funkcjonariuszy i pracowników policji. Ceremonię zaszczycili swoją obecnością podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, senator Józef Łyczak, posłowie Joanna Borowiak i Łukasz Zbonikowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu, radni, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z policją a także pracownicy powiatu i policji.

            Po mszy wszyscy uczestnicy przemaszerowali w uroczystym pochodzie ulicami miasta na dziedziniec Liceum Ogólnokształcącego, gdzie odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia powiatowego samorządu i 100-lecia powstania policji w Radziejowie. Na parkingu przed starostwem wystawione zostały kramy, wystawy, kiermasze rękodzieła i rzemiosła twórców regionu. Podczas koncertu galowego ogłoszono wyniki  XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Gospodarzem wieczoru był Marcin Daniec. Wystąpili także Cezary Pazura i Andrzej Sikorowski dostarczając moc wrażeń licznie przybyłej  publiczności.

          W sobotę odbyły się także liczne zawody sportowe. W Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw nastąpiło podsumowanie konkursu "Nieprofesjonalnej sztuki ludowej", a wieczorem w kościele farnym z okazji 20- lecia Polski powiatowej odbył się koncert w wykonaniu  uczniów i nauczycieli ze  Szkoły Muzycznej w Radziejowie. 

Paradą motocykli szlakiem gmin powiatu radziejowskiego rozpoczęto trzeci dzień Święta Powiatu, który zakończył się w Połajewie, gdzie dla licznie zgromadzonych uczestników odbył się piknik rodzinny z wieloma atrakcjami.

RADZIEJOWSKA BIBLIOTEKA
 
03.07.2019r. (Środa), godz. 18.00
 
Zapraszamy na spotkanie pt. "Atlas Historyczny Polski:
Kujawy w drugiej połowie XVI wieku".
 
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
 
Plan spotkania - poszczególne wystąpienia:
 
 - dr hab. Marek Słoń, prof. Instytutu Historii PAN (Atlas historyczny Polski. Mapy
szczegółowe XVI wieku) – kierownik Zakładu Atlasu Historycznego,
wicedyrektor IH PAN
 - mgr Arkadiusz Borek (Radziejów i jego okolica w źródłach pisanych)–
asystent w Zakładzie, historyk
 - mgr Katarzyna Słomska (Radziejów na dawnych mapach) – asystent w Zakładzie,
geograf-kartograf.
 
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-06-27

 

W dniu 24 czerwca b.r. odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Radziejowie, podczas której radni debatowali nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok. Procedura udzielenia absolutorium odbywała się na podstawie nowych przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Ustawodawca wprowadził nowość w postaci udzielenia Zarządowi wotum zaufania, które jest podejmowane w drodze uchwały na podstawie przedłożonego wcześniej raportu o stanie powiatu. Raport przedstawia wykonanie budżetu za 2018 rok, realizację inwestycji  i  analizę działalności  wszystkich jednostek powiatowych. Rada Powiatu nie wniosła uwag do przedłożonego raportu,  i podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania. W drugiej części obrad  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za wnioskiem głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad. Następnie Rada Powiatu w Radziejowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie

 

03.07.2019r. (Środa), godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie 

pt. "Atlas Historyczny Polski: 
Kujawy w drugiej połowie XVI wieku". 
 
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele 
Zakładu Atlasu Historycznego 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-06-24

Zakończenie roku szkolnego w szkołach powiatowych

         19 czerwca 2019 roku odbył się uroczysty  apel podsumowujący rok szkolny 2018/2019. Uczniowie radziejowskich szkół, w tym uczniowie m.in.: Zespołu Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce, Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie oraz przyległego do niej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  odebrali z rąk wychowawców świadectwa szkolne. Podczas uroczystości zostały wręczone także nagrody oraz dyplomy za wysokie osiągnięcia w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, które odbywały się w czasie roku szkolnego. W apelach udział wzięli także przedstawiciele samorządu powiatowego: Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, członkowie Zarządu Powiatu Radziejowskiego Włodzimierz Gorzycki i Jan Nocoń. Dyrektorzy szkół podsumowując mijający rok szkolny podziękowali uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za całoroczną pracę, a także życzyli wszystkim udającym się na wakacyjny odpoczynek, bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

Dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Raport o stanie Powiatu za 2018 rok.

6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2018 rok.

8. Przerwa.

9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.

10. Opinie komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu.

11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2018 rok.

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

16. Dyskusja.

17. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

19. Przerwa.

20. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

c) zmiany uchwały Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie  formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego,

d) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

e) zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,

f)) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22.Wolne wnioski.

23. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-06-18

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 we Włocławku

zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach

Mobilnego Punktu Informacyjnego,

 

26 czerwca 2019 r. godz. 9:00 – 11:30

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 17

sala nr 16

 

Każdy kto jest zainteresowany realizacją przedsięwzięć współfinansowanych
z Funduszy Europejskich może skorzystać z bezpłatnych porad specjalistki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku w zakresie: terminów naborów wniosków, warunków przyznania wsparcia, dokumentacji konkursowej w obszarach między innymi:

 • Pomoc finansowa na założenie działalności gospodarczej;
 • Dopłaty do żłobków i niań dla powracających na rynek pracy rodziców;
 • Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw;
 • Wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo na szkolenia, staże zawodowe;
 • Pieniądze na rozwój firm, na opracowanie nowych rozwiązań i ich wdrożenia, Voucher Badawczy;
 • Możliwości pozyskania środków na działalność edukacyjną czy też związaną z aktywizacją zawodową i społeczną;
 • Zasad rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 • autor: Krzysztof Betliński, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku, data: 2019-06-18

JAK TO JEST ZROBIONE?

                              – międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze

 

Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza na pierwsze zajęcia warsztatowe, realizowane w ramach projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK – międzypokoleniowa integracja”,  pn. „JAK TO JEST ZROBIONE”.

 

W ramach zaplanowanych zajęć warsztatowych przewidziane jest wykonywanie różnorodnych prac rękodzielniczych, zarówno tych znanych starszemu pokoleniu, jak i tych, którymi zainteresowane jest młodsze pokolenie. Wszystkich na pewno zainteresuje zapomniana już nieco technika filcowania., czy też dekupaż na tkaninach. W zaplanowanych rodzajach technik rękodzielniczych, każdy z uczestników z pewnością znajdzie coś, co go żywo zainteresuje.

Warsztaty mają na celu międzypokoleniową wymianę doświadczeń – starsze pokolenie będzie mogło przekazać młodszemu swoją wiedzę o tym, jak się robiło np. na drutach czy szydełku, jak się wyszywało i haftowało. Młodzież będzie mogła pokazać starszemu pokoleniu, co i jak ozdabia się dzisiaj.

Warsztaty prowadzone będą przez dwóch artystów z zakresu rękodzieła. Dodatkową atrakcją warsztatów będzie możliwość kontaktu i zabawy ze zwierzętami – końmi, alpaką, psami, kotami, oraz miłego spędzenia czasu na świeżym powietrzu w gronie uczestników warsztatów.

Wszystkie materiały do wykonywania prac zapewnione są przez organizatora warsztatów, a wykonane w trakcie warsztatów prace, są własnością jego wykonawców.

 

Warsztaty odbędą się w niedzielę, 23 czerwca 2019 roku

w Ośrodku Terapeutyczno -  Wypoczynkowym „Ranczo u Lucy” w Przewozie,

w godzinach od 14.30 do 17.30.

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy mieszkańców naszego powiatu radziejowskiego w dwóch grupach wiekowych:  

osoby po 60 roku życia oraz dzieci i młodzież w wieku od 8 do 21 lat.

 

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

 

Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy kierować na adres e-mailowy: chwytajdzien@protonmail.com do dnia 19 czerwca 2019. Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym o udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Bliższe szczegóły pod nr. tel. 693 518 219.

 

Warsztaty „JAK TO JEST ZROBIONE – międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze” realizowane są w ramach projektu  „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK – międzypokoleniowa integracja”, kierowanego  do seniorów oraz dzieci i młodzieży – mieszkańców powiatu radziejowskiego, w ramach wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, dotyczących działalności na rzecz  osób w wieku emerytalnym, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Serdecznie zapraszamy seniorów, dzieci i młodzież – mieszkańców naszego powiatu do udziału w pierwszych tego typu – międzypokoleniowych warsztatach!

 

Zarząd Stowarzyszenia CHWYTAJ DZIEŃ

 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Samorządu

  Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 • autor: Barbara Roskosz-Pietrzak, sekretarz Zarządu Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ, data: 2019-06-13

IV Weekend na Szlaku Piastowskim

 

Gry, zabawy, walentynki po słowiańsku, spacery, koncerty – to i wiele innych atrakcji czekać będzie na każdego, kto w pierwszy weekend wakacji (21-23 czerwca 2019 r.), zechce uczestniczyć w czwartej edycji święta Szlaku Piastowskiego. To wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze turystów, gwarantując trzy dni dobrej zabawy z historią w tle.

 

Szlak Piastowski to najstarsza i najbardziej rozpoznawalna trasa turystyczna w Polsce. Przebiega przez tereny historycznej Wielkopolski, części Kujaw i Pałuk (obecnie teren województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego). Łączy najważniejsze obiekty i zabytki związane z początkami państwa polskiego.

 

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim są gry i zabawy małych Słowian. Dzieci – małe i duże – będą miały szansę wcielić się w rolę wojów niczym z drużyny Mieszka I lub spróbować swoich sił w zabawach i grach, w które ich rówieśnicy bawili się już setki lat temu. Jednak niech hasło przewodnie nie zwiedzie starszych miłośników piastowskiego dziedzictwa – dla nich również przygotowano sporą dawkę wydarzeń. Będą spacery z przewodnikiem, wystawy, koncerty. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wybrać się na spływ kajakowy lub rajd rowerowy.

 

Co, gdzie i kiedy?

Termin tegorocznej edycji wydarzenia zbiega się z rozpoczęciem wakacji i kalendarzowego lata. Jest to zatem czas „kupalnocki” – święta wody, ognia i miłości – czyli… walentynki po słowiańsku. Pełen program wydarzeń zaplanowanych w ramach Weekendu na Szlaku Piastowskim dostępny jest na stronie www.szlakpiastowski.pl.

 

IV Weekend na Szlaku Piastowskim to preludium do tego, aby wrócić na Szlak w przyszłości i dalej odkrywać piastowskie dziedzictwo…

 

Nad wydarzeniem patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Polska Organizacja Turystyczna, Wielkopolska Organizacja Turystyczna i Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Organizatorami akcji są Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI. Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • autor: Monika Andruszkiewicz koordynator Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim, data: 2019-06-13
Radziejowska biblioteka
 
18.06.2019r., godz. 12.00 (Wtorek)
 
Zapraszamy na otwarcie wystawy
prac malarskich Jolanty Młodeckiej

pt. "Jolanta Młodecka inaczej..."
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-06-11

W dniach 12-14 maja 2019 roku 30- osobowa grupa mieszkańców Powiatu Radziejowskiego uczestniczyła w organizowanym przez AZS Gdańsk i Stena Line w Szwecji rajdzie rowerowym, zwanym "Potopem Szwedzkim". Do wyboru było kilka tras rowerowych o różnym stopniu trudności. Każdy uczestnik mógł wybrać odpowiednią do swoich możliwości fizycznych. Profesjonalna opieka służb organizacyjnych pozwoliła na bezpieczne zwiedzanie urokliwych okolic Karlskrony i wyspy Aspo. Obawy związane z pogodą okazały się niepotrzebne, gdyż dopisała ona znakomicie.

 • autor: Tekst i fot.nadesłane, data: 2019-06-06

Starosta Radziejowski

zaprasza na

Święto Powiatu Radziejowskiego

połączone z obchodami 20 - lecia samorządu powiatowego i 100 rocznicy powstania Policji Państwowej

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-06-03

 

Odwiedziny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie

 

Szkoła ZSRCKU w Przemystce 1 grudnia 2018r.  przystąpiła do międzynarodowego projektu z programu Erasmus+ pt. „We Share The Land”, który będzie realizowany w latach 2018 - 2020. Jak sama nazwa wskazuje, projekt zawiązany jest ściśle z rolnictwem i przyrodą i biorą w nim udział szkoły rolnicze z Polski, Włoch i Francji. Uczniowie jak i nauczyciele mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podzielenia się własnymi praktykami z innymi krajami. Koordynatorem projektu jest p. Karolina Sobieraj.

Kraje realizujące projekt dzielą wspólną motywację i aktywnie angażują się w kwestie związane z ziemią i terytorium na którym żyjemy, dlatego spotkanie zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Radziejowie dotyczyło ochrony środowiska naszego regionu. Francję reprezentuje w projekcie szkoła Leap Saint Cyran z Saint Cyran Du Jambot z centralnej części kraju, a Włochy – Instituto Statale D’Istrucione z Treviglio z północnej części Italii.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 30 maja 2019r. było jednym z punktów pierwszej mobilności odbywającej się w Polsce. Pani Dorota Sajbor „ Zielony edukator” przy Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia w Kruszwicy wystąpiła z prezentacją „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego” na temat walorów przyrodniczych Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz przedstawiła dwa filmy o parku.

 • autor: tekst: nadesłane ZS RCKU w Przemystce, data: 2019-05-31
 • autor: fot.Iwona Szczęsna, data: 2019-05-31

» Dzień Strażaka 2019

Dzień Strażaka 2019

23 maja na Rynku w Radziejowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na uroczystość przybyli: starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jacek Kaczmarek, burmistrz Miasta Radziejowa Sławomir Bykowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Roman Szczerbiak, wójt gminy Dobre Stefan Śpibida, wójt gminy Radziejów Marek Szuszman, Pacholski Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasz Pacholski, dyrektor RDK Maciej Maciejewski,  dyrektor Zespołu Szkół w Przemystce Jacek Malinowski wraz z opiekunami klas mundurowych Krzysztofem Cybulskim i Danielem Golonem.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie mł. bryg Adam Małecki podsumował działalność Komendy w minionym roku 2018. N. Wręczono także odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.


Rozkazem personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał stopnie w korpusie oficerskim
stopień młodszy brygadier otrzymał:

·    starszy kapitan Jarosław Stokwisz

stopień starszy kapitan otrzymał:
·    kapitan Mariusz Marciniak

Rozkazem personalnym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie w korpusie aspiranckim

stopień aspirant otrzymali:
·    młodszy aspirant Daniel Dębowy
·    młodszy aspirant Marek Wawrzyniak

Rozkazem personalnym Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie w korpusie podoficerskim.

stopień starszy ogniomistrz otrzymał:
·    ogniomistrz Cezary Lewandowski

stopień ogniomistrz otrzymał:
·    młodszy ogniomistrz Andrzej Bartczak

stopień młodszy ogniomistrz otrzymał:
·    straszy sekcyjny Paweł Kieler

stopień starszy sekcyjny otrzymali:
·    sekcyjny Bartłomiej Gawroński
·    sekcyjny Daniel Gąsiorowski
·    sekcyjny Tomasz Michalski

Rozkazem personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie nadał stopnie w korpusie szeregowców.

Stopień starszy strażak otrzymali:
·    strażak Mateusz Mordyl
·    strażak Patryk Osiński
·    strażak Piotr Pomieciński
·    strażak Patryk Wojciechowski

Uchwałą nr 37 z dnia 30 kwietnia 2019 rr. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa Kujawsko-pomorskiego nadało medale „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

złoty medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymał:
·    młodszy aspirant Mariusz Jaworski

Decyzją z dnia 10 maja 2019 r. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

Nagrodę otrzymał:
·    aspirant Marek Wawrzyniak
·    młodszy aspirant Arkadiusz Kuczek
·    ogniomistrz Marcin Danafeld

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak podczas swojego przemówienia podziękował wszystkim strażakom oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej za pracę oraz poświęcenie służbie, a także złożył serdeczne życzenia.
Podczas uroczystości nastąpiło także ślubowanie na sztandar Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ślubowania przez uczniów ZS RCKU Przemystka Liceum Ogólnokształcącego. 

Dnia 29 maja 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Informacja o sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

6. Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.

7.  Dyskusja.

8. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

9. Dyskusja.

10. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie z działalności na terenie powiatu.

13. Dyskusja.

14. Przerwa.

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski’,
 2. przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego”,
 3. formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego,
 4. uchylenia uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiaty w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,
 5. uchylenia uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski..
 6.   szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 7. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
 8.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 - 2028 r.,
 9. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Radziejowskiego.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski.

18. Zakończenie sesji.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-05-22

 „Lato na Wsi - Święto Smaku i Tradycji”  w Minikowie (11-12 maja br.) upłynęły pod znakiem smacznie…kolorowo…słonecznie i deszczowo. To nie tylko wielotematyczna impreza o charakterze edukacyjno-promocyjnym, ale również sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Na tegorocznych targach  nie zabrakło  wystaw ogrodniczych, smaków regionu, twórczości ludowej, konkursów, zawodów i wiele innych atrakcji. Powiat radziejowski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Czołowa.  Pomimo bardzo deszczowej i chłodnej pogody  odbyła się   prezentacja stoisk powiatowych oraz  turniej powiatów. Prezentacji radziejowskiego stoiska dokonała Urszula Rosół Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Radziejowie. Stoisko nasze cieszyło się jak zwykle dużym powodzeniem dzięki temu, iż   przygotowane  zostały przez  radziejowskie gospodynie a walory smakowe potraw zaczerpnięte zostały z oryginalnych receptur pochodzących od naszych babć  i  mam. A były to między innym: doskonały  żurek kujawski, kluski z serem i kapustą, pierogi z  przeróżnym rodzajem nadzienia oraz ciasta takie jak sernik, szary czy tradycyjny jabłecznik. Prezentacji produktów dokonała Urszula Nowakowska Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Radziejowie. Przeprowadzono również test wiedzy, którego celem była umiejętność udzielenia odpowiedzi na 20 pytań z zakresu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi.  Powiat radziejowski w tej konkurencji prezentowała Pani Emilia Stanisławska. W kolejnej konkurencji „Test Smaku”, którego celem była umiejętność odgadnięcia rodzaju produktu spożywczego podanego do spróbowania startowała Pani Elżbieta Woźniak. Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Czołowie, które  swoją obecnością na targach godnie przyczyniły się  do wzrostu rozpoznawalności  radziejowskich smaków i tradycji.

 • autor: fot.nadesłane, data: 2019-05-13

15 maja br. w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego „Bitwa pod Płowcami” w reżyserii Marcina Sroki, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Gminy Brześć Kujawski.  Wśród zaproszonych gości był wicestarosta Grzegorz Piasecki:

„Jest to dla nas naturalne, gdyż wydarzenie historyczne bardzo znamienne odbyło się na terenie naszego powiatu radziejowskiego. Ja jako wicestarosta i członkowie zarządu uważaliśmy to za nasz obowiązek. To jest istotne dla przywracania pamięci historycznej, a taka forma przekazu jest atrakcyjniejsza dla młodszego pokolenia - podkreślił.”

Na pokaz filmu przybyli także: poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski,  burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski, wiceburmistrz Brześcia Kujawskiego Damian Chełminiak, dyrektor GOK w Czołowie Urszula Rosół, radny powiatu radziejowskiego Włodzimierz Gorzycki,  rodzina, przyjaciele reżysera oraz mieszkańcy Płowiec.  

Film ma być emitowany w TVP Historia. Reżyser cieszy się, iż dzięki temu film ma szansę dotrzeć do większej liczby osób.

Poniżej link do fotorelacji

https://nwloclawek.pl/artykul/premiera-filmu-bitwa/652426

» „ Żyj aktywnie” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

„ Żyj aktywnie” - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

 

„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W Polsce żyje nawet 7 mln osób niepełnosprawnych. Jedynie, co trzecia jest czynna zawodowo.
Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizujemy pod hasłem  „Żyj aktywnie!”.
Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować do aktywności zawodowej -
informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wydarzenie organizujemy w wielu miastach w całej Polsce w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać 31 maja
w Bydgoszczy, a wcześniej 24 maja w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Rypinie i Golubiu-Dobrzynie, Proponujemy (w zależności od miejsca wydarzenia) spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy również liczne atrakcje.

 

Bydgoski oddział ZUS przygotował tego dnia wiele wydarzeń, ciekawe prelekcje jak i występy artystyczne osób z niepełnosprawnością. W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14 od godziny 10:00 do 14:00 będzie można również skorzystać z porad wielu ekspertów.

 

W tym dniu eksperci ZUS nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania, ale podpowiedzą jak uzyskać rentę czy inne świadczenia. Pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Z kolei pracownicy NFZ poinstruują jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia, wyjaśnią, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje, pomogą uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Opowiedzą również o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe i refundacji na środki pomocnicze
i ortopedyczne. Natomiast przy stanowisku PFRON udzielane będą informacje m.in. jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny, czy jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

W trakcie trwania Dnia Osób z Niepełnosprawnością będzie prezentowana wystawa fotograficzna Sebastiana Pietrzaka – niepełnosprawnego fotografa z Bydgoszczy.

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się także w innych miastach naszego województwa.
24 maja w godz. 10:00-14:00 z porad specjalistów skorzystamy także w siedzibie:

 • Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu ul. Wyszyńskiego 7/9
 • Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167,
 • Inspektoratu ZUS w  Grudziądzu, ul. Wybickiego 39, pokój 302A,
 • Inspektoratu ZUS w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5
 • Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6a
 • Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43
 • Biura Terenowego w Rypinie, ul. Mławska 12
 • Biura Terenowego w Golubiu-Dobrzynie, ul. 1000-lecia 25 (tu porady już od godz. 9:00).

 

 

Na Dzień Osób z Niepełnosprawnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby
z niepełnosprawnością, ale również osoby z ich najbliższego otoczenia oraz pracodawców.  Informacje o tym, co będzie działo się w całej Polsce publikujemy na stronie www.zus.pl/dzienON.

Dokładne informacje, co będzie się działo w Twojej okolicy znajdziesz poniżej, w zakładkach poszczególnych oddziałów ZUS.

 

 • autor: Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krystyna Michałek, data: 2019-05-17
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

10.05.2019r.

Rozstrzygnięcie  Powiatowego  Konkursu

Recytatorskiego  i Plastycznego dla dzieci kl.”0”
 pt. „LICZYDEŁKO – czyli poetycko o liczbach”

 

Teatr Bajeczny z Bydgoszczy zaprezentował

przedstawienie pt. " Bajeczki cukiereczki "

 • autor: tekst: nadesłane MiPBP, data: 2019-05-10
 • autor: fot: nadesłane MiPBP, data: 2019-05-10

» Konkurs powiatowy VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej – 2019

 

 

Uznając krzewienie wiedzy o ochronie ludności za ważny element wychowania młodzieży, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie 10 maja 2019r. odbył się konkurs powiatowy VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej – 2019, skierowany  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

        Wzięli w nim udział: Weronika Rzadkowolska i Mateusz Szyper z Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, Katarzyna Kurkiewicz  i Bartosz Jastrzębski z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce oraz Sebastian Chmielewski i Wiktoria Sobucka z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

         Po sprawdzeniu prac pisemnych i zadań praktycznych  komisja konkursowa, pod przewodnictwem Pana Jarosława Stokwisza z KP PSP  w Radziejowie wyłoniła dwóch uczniów z największą ilością punktów (jednocześnie reprezentanci powiatu radziejowskiego w konkursie wojewódzkim).

        Są to: Sebastian Chmielewski – I miejsce, Mateusz Szyper – II miejsce. Pozostali uczniowie zajęli odpowiednio miejsca: Wiktoria Sobucka– III miejsce, Weronika Rzadkowolska – IV miejsce, Bartosz Jastrzębski – V miejsce i Katarzyna Kurkiewicz – VI  miejsce.

        Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali nagrody rzeczowe a pamiątkowe dyplomy wręczył Pan Grzegorz Piasecki, Wicestarosta Powiatu Radziejowskiego.

 • autor: tekst: Jadwiga Marcinkowska, data: 2019-05-10
 • autor: fot: Katarzyna Nowak

» Przekazanie sprzętu ochrony układu oddechowego

W dniu 8 maja 2019 roku  w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego przez Starostwo Powiatowe sprzętu pożarniczego.

            Obecni na uroczystości Starosta Pan Jarosław Kołtuniak i Wiecestarosta Pan Grzegorz Piasecki przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP  mł. bryg. Adama Małeckiego zestaw 9 aparatów powietrznych firmy FENZY Aeris typ.2. Koszt zakupu przekazanego  sprzętu ochrony układu oddechowego wyniósł 14 637,00 zł. Pozyskane aparaty Firmy FENZY zastąpiły wysłużony ponad 20 letni sprzęt. 

 • autor: Jarosław Stokwisz, data: 2019-05-08
 • autor: nadesłane z KP PSP w Radziejowie, data: 2019-05-08

» Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W uroczystości udział wzięli między innymi Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, Skarbnik Powiatu Urszula Kwaśna.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-25
  • autor: fot. Andrzej Goiński, data: 2019-04-25
  • autor: fot. Andrzej Goiński, data: 2019-04-25
  • autor: fot. Andrzej Goiński, data: 2019-04-25

» Powołanie Komendata Powiatowego PSP w Radziejowie

W dniu 16 kwietnia 2019 roku na placu  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Podczas uroczystości mł. bryg. Adam Małecki złożył Zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jackowi Kaczmarkowi meldunek  o przyjęciu obowiązku Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie.

W uroczystości udział wzięli:

 • mł. bryg. Jacek Kaczmarek – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP,
 • Jarosław Kołtuniak – Starosta Radziejowski,
 • Grzegorz Piasecki – Wicestarosta  Radziejowski,
 • nadkom. Karol Konopacki – Komendant Powiatowy Policji,
 • Sylwia Kubiak – Przewodnicząca Rady Powiatu,
 • Arleta Brochocka – Sekretarz Gminy Radziejów,
 • Sławomir Bykowski – Burmistrz Miasta Radziejowa,
 • Stefan Śpibida – Wójt Gminy Dobre,
 • Artur Ruciński – Wójt Gminy Bytoń,
 • Sławomir Bogucki – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski,
 • Jerzy Izydorski – Wójt Gminy Osięciny,
 • Konrad Lewandowski – Wójt Gminy Topólka,
 • dh. Roman Szczerbiak – Prezes ZOP ZOSP RP

oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

 • autor: Tekst: Jarosław Stokwisz, foto: Mirosław Kowalski, data: 2019-04-16

Dnia 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności Centrum:

 1. przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 2. informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim,
 3. informacja z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,
 4. informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie,
 5. informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi,
 6. informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

6.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Radziejowskiego.

7. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018r.

8. Przerwa

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1.  zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego,

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego,

     c) zmieniającą uchwałę Nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski,

d) przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski”,

e) Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,

f) ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,

g) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na 2019 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-17

» Życzenia Wielkanocne

» Informacja

W dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek)

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

będzie czynne do godziny 13:00

» DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie pt. „DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA – podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych”, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w Radziejowie – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów przy ulicy Kościuszki 20/22.

Każdy w swoim życiu staje przed określonymi trudnościami, potrzebami, oczekiwaniami. Tylko jedni radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej. Ci pierwsi zazwyczaj posiadają umiejętności, które pozwalają im pokonywać bariery i problemy dnia codziennego. Warto więc zdobywać nowe umiejętności, bowiem tylko w ten sposób uczymy się „na przyszłość’ radzić sobie z problemami, których jeszcze nie znamy”.

Celem szkolenia jest więc omówienie i przypomnienie od podstaw zasad logiki projektowej – od pomysłu, przez jego realizację, do sprawozdawczości projektowej; różnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych z aktualnych i nowych programów dla NGO.

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa.

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22 – sala nr 27 (sala konferencyjna na parterze) – godz. 10.00 – 13.00.

Bezpośrednio po szkoleniu – od godziny 13.00 do 15.00 – konsultacje projektowe, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na pytania dotyczące procesu tworzenia projektów, pisania ofert, możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizacje, które wezmą udział w minimum trzech szkoleniach, otrzymają zestaw trzech poradników z cyklu „ABC trzeciego sektora”

Szkolenie i konsultacje prowadzić będzie przedstawicielka Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej, Hanna Brzuszczak – specjalistka w zakresie koordynacji projektów, socjolog i specjalista pracy socjalnej, trenerka  z zakresu zarządzania projektem, zarządzania organizacją pozarządową, logiki projektowej, a także obsługi generatorów wniosków, m.in. WK-P, FIO, ASOS.

Osoby chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 23 kwietnia 2019 roku.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy, program szkolenia

» Konkursu fotograficzny „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ do dnia 6 maja 2019 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Szczegóły i warunki uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ lub na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Konkursy Wojewody”: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/konkursy-wojewody.html  .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

tel. 52 349 75 87

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

link do strony internetowej Konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/

link do regulaminu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=109

link do karty zgłoszenia: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=88

 

 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, data: 2019-04-08

» Zakończenie sezonu

7 kwietnia w Połajewie koło morsów z Radziejowa i Piotrkowa Kujawskiego oficjalnie zakończyło sezon. W pikniku zorganizowanym z tej okazji wzięli udział również Starosta Radziejowski Pan Jarosław Kołtuniak, Wicestarosta Radziejowski Pan Grzegorz Piasecki oraz Skarbnik Powiatu Pani Urszula Kwaśna, którzy wręczyli członkom koła upominki.

» „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

 

O możliwości rozwoju obszarów wiejskich rozmawiali w Przysieku przedstawiciele ministerstw i samorządowcy. Reprezentantem powiatu radziejowskiego na tym wydarzeniu był Wicestarosta Pan Grzegorz Piasecki.

Spotkanie odbywało się w ramach cyklu zorganizowanego z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwsze spotkania odbyły się w województwach: wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W Przysieku był również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkań poszczególne ministerstwa zaprezentowały swoją ofertę dla wsi i ich mieszkańców. Była to również okazja do dyskusji na temat polskiego rolnictwa.. Jednym z projektów zaprezentowanych podczas konferencji, jest inicjatywa tworzenia Centrów Usług Społecznych.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-04-03

» Szkolenie żołnierzy Obrony Terytorialnej na terenie powiatu radziejowskiego

SZKOLENIE INDYWIDUALNE ŻOŁNIERZY OT

81 batalion lekkiej piechoty

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

 

6-7 kwiecień 2019r.

 

Miejscowość: BUDZISŁAW

Gmina: BYTOŃ

powiat radziejowski

 

 

W dniach 6-7 kwiecień 2019 roku w powiecie radziejowskim, w gminie BYTOŃ
w miejsowości BUDZISŁAW
odbędzie się szkolenie indywidualne żołnierzy OT pełniących TSW z 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu.

 

Szkolenie rozpocznie się od godziny 15.00 (6 kwietnia-sobota) do godziny 7.00
(7 kwietnia-niedziela).

 

W szkoleniu będzie uczestniczyć 143 żołnierzy OT oraz 20 instruktorów. Zajęcie odbędą się BEZ ŚRODKÓW POZORACJI POLA WALKI.

 

Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności żołnierzy do wykonywania zadań w stałym rejonie odpowiedzialności.

 

Misją 8K-PBOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

 

 • autor: por. dr Diana Warchocka rzecznik prasowy 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, data: 2019-03-28

» Informacja

W związku z aktualizacją systemu CEPIK 2.0. w dniu 27.03.2019 roku Wydział Rejestracji Pojazdów będzie nieczynny !!!

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Radziejów

 • Mammografia Radziejów
 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-03-11

» Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • Dzień Kobiet

» Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


pt. „ Z KSIĄŻKĄ WSZĘDZIE DOBRZE...

    - GDZIE I JAK CZYTASZ? ”

 

regulamin konkursu w załączniku

» Informacja

  • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, data: 2019-02-20
 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-02-19

» Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • autor: nadesłane: Prokuratura Rejonowa w Radziejowie, data: 2019-02-15

» Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Z inicjatywy władz powiatowych, w odpowiedzi na postulaty mieszkańców na drodze powiatowej nr 2835C przy skrzyżowaniu w Nowej Wsi zainstalowano znaki nowe STOP. Są to znaki aktywne, zasilane panelami fotogalwanicznymi. Dodatkowe oświetlenie znaków wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ będą one dobrze widoczne o każdej porze, niezależnie od pogody. Wizytacji wykonanych prac dokonał m.in Wicestarosta Radziejowski Pan Grzegorz Piasecki.

» Przekazanie wozu dla OSP Bytoń

6 lutego 2019 roku w Bytoniu odbyła się uroczystość przekazania w formie użyczenia od Komendy  Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie wozu GBA 2,5/16. W uroczystości udział wzięli m.in. posłanka Joanna Borowiak, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Jacek Kaczmarek, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, Wójt Gminy Bytoń Artur Ruciński. Poświęcenia oddanego w użyczenie wozu dokonał proboszcz parafii Bytoń Jacek Makowski.

 • autor: nadesłane UG Bytoń, data: 2019-02-07

» Zaproszenie na spotkanie z rolnikami

» Zaproszenie

 • autor: Danuta Wielgosz, MiPBP w Radziejowie, data: 2019-02-05

» Internetowa giełda rolna

Internetowa giełda rolna o nazwie Rynek-Rolny.pl skierowana jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej.

Serwis znajduje się pod adresem www: https://www.rynek-rolny.pl

 • autor: PS NET Piotr Sikora, data: 2019-01-31

» Zmiana godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniu 4 lutego 2019 roku.

 

W dniu 4 lutego 2019 r.

(poniedziałek)

Starostwo Powiatowe

w Radziejowie

będzie czynne do godziny1500

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-30

» Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyłasz do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie na formularzu: PIT-8C, PIT-11, PIT-R.

Informacje te do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Informację  dla pracowników przekazujesz  do 28 lutego 2019 r.

Roczną deklarację PIT-4R, PIT-8AR przekazujesz  do 31 stycznia 2019 r.

Wskazane terminy cię nie dotyczą, jeżeli kończysz prowadzić działalność. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Złóż informację na aktualnie obowiązującej wersji formularza. Oznaczenie wersji znajdziesz w prawym dolnym rogu formularza.

 

Jak podpiszesz formularze:

- Podpisem kwalifikowanym –wszystkie formularze,

- Danymi autoryzującymi –formularze: PIT-8C, PIT-11, PIT-4R, PIT- 8AR, IFT1/IFT1R

 

Jak wyślesz formularze :

- za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów:

- za pomocą modułu finansowo-księgowego. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

- za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD):

Jeżeli nie chcesz wysłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik,  po dostarczeniu  pełnomocnictwa do urzędu skarbowego.  Pełnomocnictwo na druku

UPL-1  możesz złożyć papierowo, lub elektronicznie przez ePUAP.

 

Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. - pamiętaj o poprawnym PESEL

lub NIP.

Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

 

Kontakt:

Masz problem techniczny lub innego rodzaju? Skontaktuj się telefonicznie:

z Krajową Informacją Skarbową

od poniedziałku do piątku –w godzinach od 7:00 do 18:00

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

tel. 22 330 03 03 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

e-mailem: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

 

                                                                                                          Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie

 • autor: Krajowa Administracja Skarbowa, data: 2019-01-29

» V Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.
 5. Dyskusja.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
  1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
  2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  3. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 7. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2018 r.
 9. Dyskusja.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2018 r.
 11. Dyskusja
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1.  przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok,
  2.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się 
   w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kościuszki 58
   w Radziejowie
   na okres pięciu lat Lokalnej Grupie Działania  „Razem
    dla Powiatu Radziejowskiego”
  3.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na wynajęcie na okres czterech lat lokali użytkowych znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.
  4.  udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo
   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będącej uprzednio własnością Powiatu Radziejowskiego,
  5. Uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021,
  6. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok,
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019 – 2028.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-23

» Informacja o terminach postoju Ambulansu do pobierania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

informuje, że

w dniu 28 stycznia 2018 roku na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie

zostanie podstawiony specjalistyczny Ambulans do pobierania krwi od honorowych dawców.

Rejestracja dawców w godzinach 10.00 - 16.30.

Ponadto przekazuje informację o zaplanowanych terminach postoju Ambulansu w pozostałych miesiącach 2019 roku:

25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 22 lipca, 26 sierpnia, 23 września, 28 października, 25 listopada, 23 grudnia.

 • autor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, data: 2019-01-24

» Zarządzenie Starosty Radziejowskiego

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-16

Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy

 

ś. p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska - miasta Solidarności.

 

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

 

Spoczywaj w pokoju!

 

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

 

 

Piotr Całbecki                    Mikołaj Bogdanowicz               Ryszard Bober

Marszałek Województwa                  Wojewoda                         Przewodniczący Sejmiku

                                            Kujawsko-Pomorski                     Województwa

 

 

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 • autor: Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego , data: 2019-01-16

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Piotrków Kujawski

 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-01-15

» Bezpłatne badanie mammograficzne - Topólka

 • autor: Anna Niemirska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka, data: 2019-01-15

» Kolejni stypendyści z Przemystki

W grudniu 2018 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów dla najlepszych uczestników programu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Wśród nagrodzonych są również nasi uczniowie. To już trzecia edycja tego projektu, realizowanego przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałkowskie wsparcie przeznaczone jest dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych  i szkół branżowych z naszego regionu.  Ubiegający się o stypendium uczniowie musieli spełnić wiele warunków, miedzy innymi  uzyskać średnią ocen 5,0 z dwóch przedmiotów przyrodniczych  lub matematyki realizowanych na poziomie rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym, a także osiągnąć  co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości. Wśród stypendystów są uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Przemystce: Walasik Wiktoria uczennica z klasy IV Technikum Ekonomicznego, Cyprian Dobrzycki uczeń z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Sylwia Banasiak uczennica IV klasy Technikum Rolniczego. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.  Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w  zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe.

Kolejnym projektem stypendialnym, w którym uczestniczą nasi uczniowie jest „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza”. Stypendium stanowi wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Aby otrzymać w/w stypendium trzeba spełnić określone warunki, miedzy innymi uzyskać promocję do następnej klasy, osiągnąć średnią z dowolnych trzech przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,00. W tym roku szkolnym  na takie stypendium zapracowali : Cyprian Dobrzycki klasa IV TŻiUG, Kinga Wawrzyniak klasa IV TŻiUG, Wiktoria Walasik klasa IV TE, Joanna Rutkowska klasa IV TE, Sylwia Banasiak klasa IV TR.

Wszystkim stypendystom projektów serdecznie gratulujemy i  zachęcamy innych uczniów do podjęcia wysiłku .

» IV sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 11 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2019-01-04

» Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dnia 2 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. W spotkaniu uczestniczyło pięciu członków Rady Społecznej SPZOZ oraz zastępca dyrektora ds. medycznych lekarz Maciej Małecki.

Na wstępie posiedzenia przewodniczący Rady Społecznej przywitał zebranych i poprosił dr Macieja Małeckiego o przedstawienie sprawozdania finansowego szpitala oraz o omówienie sytuacji panującej w szpitalu.

W następnym punkcie posiedzenia przystąpiono do wytypowania przedstawiciela Rady Społecznej do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, którym został  Grzegorz Piasecki.

 • autor: tekst: Jadwiga Marcinkowska, data: 2019-08-02

» Spotkanie robocze w sprawie wojewódzkich obchodów 75-lecia Ligi Obrony Kraju.

W dniu 31 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Radziejowie odbyło się  spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była organizacja wojewódzkich obchodów   75-lecia Ligi Obrony Kraju.

W spotkaniu  uczestniczyli: ze strony  Ligi Obrony Kraju ppłk  Piotr Umiński - Dyrektor Biura Kujawsko –Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy, Dowódca 56  Bazy Lotniczej  w Inowrocławiu ppłk  pilot Krzysztof Zwoliński oraz Prezes Szkolnego Koła LOK w ZSM w Radziejowie Krzysztof Rosiński. Ze strony Starostwa  Powiatowego w Radziejowie, Starosta Jarosław Kołtuniak .

W czasie spotkania ustalono, że  Jubileuszowe Wojewódzkie   Obchody 75-lecia LOK odbędą się w dniach 6-7 września 2019r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. Jest to wyróżnienie dla szkoły i szkolnego koła LOK za dotychczasową działalność i reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego  w zawodach strzeleckich i sportowo-obronnych na szczeblu ogólnopolskim.

W programie obchodów zaplanowano wiele atrakcji  dla młodzieży i społeczeństwa , m.in. pokaz sprzętu wojskowego,  strażackiego i policyjnego.

 • autor: Krzysztof Rosiński, data: 2019-07-31

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka