Powiat Radziejowski

Data

22.02.2019

Imieniny

Małgorzaty, Marty, Piotra

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty europejskie / POKL / Działanie 9.1.2 / Wiedza moją przyszłością /

BIP

Treść

» Zajęcia w ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2015 r.

Zadanie 1 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT :

Gimnazjum Witowo – 2 h,

Gimnazjum Topólka – 381 h,

Gimnazjum Dobre – 6 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 30 h,

ZS RCKU – 4 h ICT,

Zespół Szkół i Placówek – 72 h (w tym 3 h ICT),

Razem 152 h.

Zadanie 2 Realizacja ścieżek edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 4 h

Gimnazjum Topólka – 12 h,

Gimnazjum Osięciny – 6 h,

Zespół Szkół i Placówek – 10 h,

Gimnazjum Radziejów – 3 h.

Razem 35 h.

Wyjazdy i wycieczki:

W ramach wyjazdów do miejsc o znaczeniu historycznym:

uczniowie ZSRCKU w Przemystce wyjechali do Golubia – Dobrzynia i Brodnicy (Szlak Gotycki), natomiast uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Kruszwicy.

W ramach edukacji ekologicznej uczniowie Gimnazjum w Osięcinach zwiedzili Nadgoplański Park Tysiąclecia.

W ramach spotkań z biznesem odbyły się wykłady lokalnych przedsiębiorców w Gimnazjum w Radziejowie, Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie – SOSW, Gimnazjum w Osięcinach.

W ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną odbyły się wykłady historyków w Gimnazjum w Osięcinach, Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie (LO i PGP) – 4 wykłady.

W ramach spotkań dot. tożsamości regionalnej i przynależności kulturowej odbyły się wykłady w Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie – SOSW – 3 wykłady, w ramach spotkań z historią odbyły się wykłady w Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie – SOSW – 3 wykłady.

W miesiącu lipcu 2015 r. podpisano umowę z drukarnią w celu wydania Publikacji o Powiecie Radziejowskim. Przygotowane przez uczniów biorących udział w zajęciach Tworzenia publikacji o Powiecie Radziejowskim materiały zostały zebrane i opracowane pod względem redakcyjnym oraz przekazane do drukarni.

Łącznie w okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostało 1 902 h zajęć oraz 88 h wykładów w ramach spotkań z biznesem, historią i tożsamością regionalną oraz przynależnością kulturową, ekologią.

Odbyło się 21 wyjazdów do instytucji kultury, 10 wizyt w przedsiębiorstwach, 7 wyjazdów do miejsc historycznych oraz 9 wyjazdów związanych edukacją ekologiczną.

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe :

Gimnazjum Topólka – 7 h,

Zespół Szkół i Placówek – 4 h,

Razem 11 h.

Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

Gimnazjum Topólka – 17 h,

ZS RCKU – 5 h, 

Zespół Szkół i Placówek – 71 h (w tym 10 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 5 h.

Razem 98 h.

Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 26 h,

Gimnazjum Dobre – 6 h,

Zespół Szkół i Placówek – 4 h zajęć sportowych),

Gimnazjum Radziejów – 15 h.

Razem 51 h.

» Zajęcia w ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” przeprowadzone w okresie od 1 marca do 31 maja 2015 r.

Zadanie 1 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT :

Gimnazjum Witowo – 23 h,

Gimnazjum Topólka – 231 h,

Gimnazjum Dobre – 94 h,

Gimnazjum Osięciny – 49 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 289 h,

ZS RCKU – 118 h (w tym 10 h ICT),

Zespół Szkół i Placówek – 312 h (w tym 46 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 86 h.

Razem 1202 h.

 

Zadanie 2 Realizacja ścieżek edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 19 h (odbył się wykład lokalnego historyka realizowany w ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną oraz spotkanie  z biznesem),

Gimnazjum Topólka – 101 h (odbyło się spotkanie z przedsiębiorcą),

Gimnazjum Dobre – 94 h (odbyły się 4 wykłady lokalnego historyka ),

Gimnazjum Osięciny – 78 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 97 h,

ZS RCKU – 39 h,

Zespół Szkół i Placówek – 146 h,

Gimnazjum Radziejów – 53 h (odbyło się spotkanie z historykiem ).

Razem 627 h.

 

Wyjazdy i wycieczki:

1) Przedsiębiorczość:

Uczniowie ZS RCKU wyjechali do przedsiębiorstwa w Mogilnie,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do przedsiębiorstwa w Kruszwicy,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do przedsiębiorstwa w Koronowie – pracownia garncarska,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do przedsiębiorstwa w Kruszwicy,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem odwiedzili 3 przedsiębiorstwa w Gminie Dobre ,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do Zakładu Sadowniczo – Produkcyjnego w Morzycach,

2) Ekologia:

Uczniowie Gimnazjum w Witowie zwiedzili elektrownię we Włocławku,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW wyjechali do Ośrodka Edukacji Ekologicznej mieszczącego się w Barbarce prowadzona przez Stowarzyszenie Tilia w Toruniu,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do przedsiębiorstwa Saniko w Machnaczu,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem obejrzeli wysypisko w Byczynie – 2 wyjazdy,

Uczniowie ZS RCKU wyjechali do Zbiczna – Gospodarstwo i Wytwórnia Ekologiczna,

3) Miejsca historyczne:

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do Torunia – Teatr Baj Pomorski,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do Grudziądza,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Płowiec,

Uczniowie Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim wyjechali do Kruszwicy i Strzelna,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do Torunia – Fort IV,

4) Wyjazdy kulturalne:

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Torunia – Planetarium i kino,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do Torunia – Muzeum Piernika,

Uczniowie Gimnazjum w Osięcinach wyjechali do Włocławka – Teatr Impresaryjny,

Uczniowie Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim wyjechali do Torunia – Centrum Sztuki Współczesnej,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie wyjechali do Bydgoszczy – Filharmonia,

Uczniowie ZS RCKU wyjechali do Torunia – Toruński Festiwal Nauki i Sztuki,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Torunia – teatr,

Uczniowie ZS RCKU wyjechali do Bydgoszczy,

Uczniowie Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim wyjechali do Płocka – teatr,

Uczniowie Gimnazjum w Witowie wyjechali do Teatru w Toruniu,

Uczniowie Gimnazjum w Osięcinach wyjechali do Włocławka – Teatr Impresaryjny,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do Teatru w Toruniu,

Uczniowie Gimnazjum w Radziejowie wyjechali do Opery w Bydgoszczy,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie wyjechali do Bydgoszczy – Opera,

Uczniowie Gimnazjum w Dobrem wyjechali do Opery w Bydgoszczy,

Uczniowie Gimnazjum w Witowie wyjechali do Opery w Bydgoszczy,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie wyjechali do Teatru do Torunia – 2 wyjazdy,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek – SOSW w Radziejowie wyjechali do Kruszwicy,

Uczniowie ZS RCKU wyjechali Szlakiem Piastowskim do Kruszwicy, Inowrocławia i Biskupina.

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe :

Gimnazjum Topólka – 31 h,

Zespół Szkół i Placówek – 22 h,

Gimnazjum Radziejów – 43 h.

Razem 96 h.

 

Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

Gimnazjum Topólka – 151 h,

Gimnazjum Dobre – 4 h,

Gimnazjum Osięciny – 39 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 12 h,

ZS RCKU – 48 h, 

Zespół Szkół i Placówek – 212 h (w tym 29 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 108 h.

Razem 574 h.

 

Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 26 h,

Gimnazjum Dobre – 41 h,

Zespół Szkół i Placówek – 122 h (w tym 88 h sportowych),

Gimnazjum Radziejów – 51 h.

Razem 240 h.

 

» Zajęcia w ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” przeprowadzone w okresie od 01.12.2014 r.do 28.02.2015 r.

 

Zadanie 1 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT :

Gimnazjum Witowo – 62 h,

Gimnazjum Topólka – 249 h,

Gimnazjum Dobre – 96 h,

Gimnazjum Osięciny – 68 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 253 h,

ZS RCKU – 88 h (w tym 14 h ICT),

Zespół Szkół i Placówek – 331 h (w tym 40 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 278 h.

Razem 1425 h.

 

Zadanie 2 Realizacja ścieżek edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 31 h (odbył się wykład lokalnego historyka realizowany w ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną),

Gimnazjum Topólka – 138 h  (odbył się wykład lokalnego historyka realizowany w ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną),

Gimnazjum Dobre – 73 h,

Gimnazjum Osięciny – 63 h (odbył się wykład lokalnego historyka dot. ważnych wydarzeń historycznych w regionie realizowany w ramach spotkań z historią i tożsamością regionalną oraz w ramach spotkań z biznesem UP uczestniczyli w wykładzie przedstawiciela Ośrodka Hodowli Zarodowej z Osięcin),

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 95 h,

ZS RCKU – 44 h,

Zespół Szkół i Placówek – 197 h,

Gimnazjum Radziejów – 187 h.

Razem 828 h.

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe :

Gimnazjum Topólka – 25 h,

Zespół Szkół i Placówek – 10 h,

Razem 35 h.

 

Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze :

Gimnazjum Topólka – 149 h,

Gimnazjum Dobre – 23 h,

Gimnazjum Osięciny – 42 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 36 h,

ZS RCKU – 27 h,

Zespół Szkół i Placówek – 222 h (w tym 26 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 239 h.

Razem 738 h.

 

Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych :

Gimnazjum Topólka – 149 h,

Gimnazjum Dobre – 23 h,

Gimnazjum Osięciny – 42 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 36 h,

ZS RCKU – 27 h,

Zespół Szkół i Placówek – 222 h (w tym 26 h ICT),

Gimnazjum Radziejów – 239 h.

Razem 738 h.

» W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” w okresie od 1 września do 30 listopada 2014 r. przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 1 Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT :

Gimnazjum Witowo – 33 h,

Gimnazjum Topólka – 238 h,

Gimnazjum Dobre – 93 h,

Gimnazjum Osięciny – 4 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 201 h,

ZS RCKU – 52 h,

Zespół Szkół i Placówek – 231 h, 

Gimnazjum Radziejów – 77 h.

Razem 929 h.

 

Zadanie 2 Realizacja ścieżek edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 36 h,

Gimnazjum Topólka – 102 h,

Gimnazjum Dobre – 2 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 48 h,

ZS RCKU – 47 h,

Zespół Szkół i Placówek – 96 h, 

Gimnazjum Radziejów – 37 h.

Razem 368 h

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe :

Gimnazjum Topólka – 23 h,

Zespół Szkół i Placówek – 8 h,

Razem 31 h.

 

Zadanie 4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze :

Gimnazjum Topólka – 148 h,

Gimnazjum Dobre – 44 h,

Gimnazjum Osięciny – 18 h,

Gimnazjum Piotrków Kujawski – 29 h,

ZS RCKU – 40 h,

Zespół Szkół i Placówek – 129 h,

Gimnazjum Radziejów – 72 h.

Razem 480 h.

 

Zadanie 5 Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych :

Gimnazjum Witowo – 46 h,

Gimnazjum Dobre – 19 h,

ZS RCKU – 34 h,

Zespół Szkół i Placówek – 167 h,

Gimnazjum Radziejów – 22 h.

Razem 288 h.

 

» ZSiP w Radziejowie

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie zakupiono 2 laptopy z oprogramowaniem, 2 wizualizery, 4 tablety, 2 wieże stereofoniczne oraz mikrofony. Poniższe zdjęcia przedstawiają wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

 

Wyposażono także pracownię garncarską w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

 

 

» Publiczne Gimnazjum w Witowie

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Witowie zakupiono projektor multimedialny z ekranem oraz laptop z oprogramowaniem. Poniższe zdjęcia przedstawiają wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

 

 

» Publiczne Gimnazjum w Topólce

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Topólce zakupiono 2 tablice interaktywne, 5 magnetofonów, projektor multimedialny z ekranem oraz laptop z oprogramowaniem. Poniższe zdjęcia przedstawiają wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

 

» ZS RCKU w Przemystce

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce zakupiono 10 zestawów komputerowych (jednostka centralna, mysz, klawiatura, monitor) z oprogramowaniem, rzutnik z wieszakiem oraz ekran do projektora, jak również drukarkę . Poniższe zdjęcia przedstawiają wykorzystanie sprzętu na zajęciach.

 

 

» Publiczne Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Osięcinach zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz projektor multimedialny.

 

» Publiczne Gimnazjum w Osięcinach

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Osięcinach zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz projektor multimedialny.

 

» Publiczne Gimnazjum nr 1 w Radziejowie

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radziejowie zakupiono zestaw multimedialny składający się z laptopa, projektora z uchwytem oraz ekranu ściennego.

» Publiczne Gimnazjum w Dobrem

W ramach projektu „Wiedza moją przyszłością” Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Publicznego Gimnazjum w Dobrem zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz wielofunkcyjne urządzenie drukujące.

 

» Materiały dydaktyczne i promocyjne

Każda uczennica i uczeń biorący udział w projekcie „Wiedza moją przyszłością” otrzymał torbę na dokumenty, teczkę skrzydłową z rzepem, kołozeszyt 100 kartkowy formatu A4, kolorowe zakreślacze, zestaw piśmienniczy (długopis i ołówek) oraz pendrive o pojemności 8 GB.

 

 

 

 

» „Wiedza moją przyszłością”.

Powiat Radziejowski w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego: Miasto Radziejów, Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz Gminami: Bytoń, Dobre, Osięciny, Topólka będzie realizować w 10 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne projekt „Wiedza moją przyszłością”.

Cel główny projektu:

Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 908 uczniów (475 dziewcząt i 433 chłopców) z terenu Powiatu Radziejowskiego oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 10 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne w terminie do 30.06.2015 r.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje wsparcia:

 • Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT
 • Realizacja ścieżek zajęć edukacyjnych z zakresu:
  1. edukacji ekologicznej m.in.: poszanowania przyrody i zasobów naturalnych, źródeł energii odnawialnej, systemów segregacji śmieci, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, produkcji ekologicznej ukierunkowujące na możliwości zatrudnienia w sektorach związanych z „zieloną gospodarką” poprzez np.: wizyty w instytucjach/przedsiębiorstwach z branży odnawialnych źródeł energii, wizyty w sortowniach odpadów;
  2. przedsiębiorczości (żywe lekcje przedsiębiorczości, wizyty w przedsiębiorstwach przybliżające możliwość poznania specyfiki pracy w różnych branżach, zawodach, spotkania z biznesem w celu wskazywania pozytywnych wzorców w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej);
  3. rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej (kultury ogólnej) odnoszącej się m.in. do sztuki, muzyki, teatru, sztuki wizualizacji literatury itp., w tym wykorzystanie oferty ośrodków i instytucji kultury (wyjazdy do teatrów, opery, muzeów, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne);
  4. tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego (wycieczki do miejsc o znaczeniu historycznym (Biskupin, Płowce, Kruszwica itp.), żywe lekcje historii)
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe (dotyczyć będzie wyboru dalszych kierunków kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych, uwzględniające potrzeby rynku pracy)
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zadanie obejmuje m.in. przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce. Będą to zajęcia mające pomóc uświadomić uczennicom/uczniom potrzebę i możliwość  rozwoju, wskazywać na wartości tj. zdrowie, wiedza, wysoka sprawność fizyczna);
 • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem uczennic i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego)

Projekt „Wiedza moją przyszłością” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wartość projektu: 1 176 349,98 zł

Dofinansowanie: 999 897,48 zł

Wkład własny: 176 452,50 zł (udostępnianie sal dydaktycznych)

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka