Powiat Radziejowski

Data

20.01.2019

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Treść

» Konsultacje SzOOP RPO W K-P 2014 - 2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy RPO WK-P 2014-2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów zawartych w SzOOP oraz załącznikach 1, 2 i 7.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić swoje opinie na temat projektu SZOOP, prosimy wypełnić formularz zgłaszania uwag. Wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SzOOP”.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 30 czerwca 2015 roku.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Zgromadzone w wyniku konsultacji uwagi i propozycje zmian zostaną poddane analizie pod względem zgodności formalnej, a następnie – jeśli zostaną uznane za zasadne - zamieszczone            w SzOOP. Ostateczna wersja SzOOP po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu.

  • autor: nadesłane

wstecz

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka