Powiat Radziejowski

Data

22.02.2019

Imieniny

Małgorzaty, Marty, Piotra

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty europejskie / POKL / Działanie 9.2 / Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych /

BIP

Treść

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie przeprowadzono 2 godziny zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 43 godziny zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono 29 godziny zajęć z: zajęć specjalistycznych: pomiary geodezyjne dla budowlańców.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 72 godziny zajęć : dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa oraz zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie/historia/WOS, język angielski.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono łącznie 10 godziny zajęć z przedmiotów maturalnych: matematyka.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Staże – szansa na podniesienie kwalifikacji i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia


W ramach zadania 2. Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych, projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” zostały zorganizowane staże zawodowe.
Organizację tych staży poprzedziły spotkania konsultacyjne przedstawicieli władz szkoły, nauczycieli,  przedstawicieli Beneficjenta oraz potencjalnych pracodawców z którymi w późniejszym czasie rozszerzono współpracę w zakresie organizacji staży w ramach projektu. Początkowa współpraca z pracodawcami polegała na wspólnym  wypracowaniu pięciu programów praktyk dla uczniów ZSM, ZSRCKU oraz SZSZ w zawodzie: kucharz, fryzjer, technik żywienia, technik hotelarstwa oraz sprzedawca. Zaangażowanych we współpracę w zakresie dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych było piętnastu pracodawców. Natomiast tylko ośmioro z nich nawiązało ze szkołą i Beneficjentem dalszą współpracę. W związku z tym trzydziestu jeden uczestników projektu zostało skierowanych na płatne staże u tychże przedsiębiorców.
Swoją szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienie otrzymało dziesięciu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie (pięciu uczniów z zawodu fryzjer, pięciu uczniów z zawodu kucharz), osiemnastu uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenie Ustawicznego w Przemystce ( trzech uczniów z kierunku technik hotelarstwa oraz piętnastu uczniów z kierunku technik żywienia), trzech uczniów Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim (zawód sprzedawca).
Dla wszystkich stażystów została zakupiona odzież ochronna oraz podręczne narzędzia na wyposażenie miejsca pracy. Staże odbywały się w okresie wakacyjnym, czyli w miesiącu lipcu i sierpniu. Okres realizacji stażu wynosił 150 godzin dla każdego stażysty.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Przedsiębiorczość – zajęcia nie muszą być nudne


Uczestnicy projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce mieli okazję w ramach zadania 3. Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, uczestniczyć w „żywych lekcjach przedsiębiorczości”.
Żywe lekcje przedsiębiorczości to nic innego jak  wizyty w przedsiębiorstwach, których celem jest przybliżenie możliwości poznania specyfiki pracy w różnych branżach i zawodach. Uczniowie odbyli w związku z tym sześć wycieczek. Pierwszy wyjazd odbył się 27 maja 2015 r. do Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ROLFROZ” w Chromowoli. Kolejne wyjazdy to: 03.06.2015 r. wizyta w Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „KRUKOWIAK” oraz muzeum, 08.06.2015 r. wyjazd do Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak” i Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym, 09.06.2015 r.. wyjazd do Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim, 11.06.2015 r wyjazd do Producenta Architektury Ogrodowej TOM-DREW w Dobrem, 17.06.2015 r wyjazd do Zakładów Mięsnych „VIANDO”.
We wszystkich ww. przedsiębiorstwach zapoznano uczniów z organizacją i funkcjonowaniem poszczególnych firm w rzeczywistych warunkach pracy oraz przybliżono im specyfikę pracy w różnych branżach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkania uczestników projektu z przedstawicielami przedsiębiorstw miały również na celu ukierunkowanie i wskazanie uczniom pozytywnych wzorców w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Pracownia gastronomiczna w SZSZ

W ramach,, Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków zawodowych ‘’ Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej wyposażono pracownię gastronomiczną m. in. w : kuchenkę, zlewozmywak dwukomorowy, kran- bateria, urządzenia instalacyjne, pochłaniacz wilgoci, szafkę pod zlewozmywak oraz suszarkę, stolnice, deski do krojenia, zastawę stołową. Sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach w zawodzie kucharz co pozwoli na praktyczne zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności  zawodowych.
 

 • autor: Archiwum SZSZ

» Doposażone pracownie w Mechaniku

W ramach projektu ,, Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków zawodowych.  Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  finansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  w Zespole Szkół Mechanicznych wyposażono następujące pracownie: laboratorium budowlane w
suszarkę laboratoryjną, młotek o funkcji nieniszczącego badania wytrzymałości betonu, piknometr, objętościomierz piaskowy z butlą plastikową, cylinder wciskany CW, ręczny stolik do badania rozpływu, stolik rozpływowy, foremka plastikowa, formy  walcowe, ręczny aparat do oznaczania czasu wiązania cementu z wyposażeniem do badania cementu, zapraw i gipsów, aparat z kompletnym wyposażeniem, wagę legalizowaną, wstrząsarka laboratoryjna, pokrywa sit Ps, zbiornik sit, sita laboratoryjne, szufelkę  laboratoryjną , urządzenie do pobierania próbek, ubijak lekki mały+ cylinder mały 1dm3. W celu prawidłowego prowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć  specjalistycznych zakup wyżej wymienionego sprzętu był konieczny. Uczniowie nabędą nowych umiejętności, które z pewnością przydadzą się w dalszym życiu zawodowym.
Wyposażono również pracownię logistyczną m.in. w: tablice interaktywne z projektorami, przyłącze na ścienne, trzy komputery z monitorami i oprogramowaniem, dwa notebooki z oprogramowaniem, wizualizer, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, system bezprzewodowy z mikrofonem na głowę, kolumny głośnikowe aktywne naścienne, ekran naścienny rozwijany ręcznie. Zaplecze dla zawodu technik logistyki, do tej pory opierało  się wyłącznie o salę informatyczną wyposażoną w nieco przestarzały sprzęt. Dlatego też w ramach projektu doposażono pracownię w nowoczesne sprzęty , które  w  dalszej kolejności posłużą  uczniom do sprawnego odbycia egzaminów zawodowych, a także posłuży następnym pokoleniom.
Do pracowni fryzjerskiej zakupiono m.in. trzy fotele fryzjerskie, trzy  konsole fryzjerskie, wózek pomocniczy, maszynki do strzyżenia, suszarki, prostownicę, myjnię fryzjerską, pojemnik, główki treningowe, komplet narzędzie i przyborów fryzjerskich. Wyżej wymieniony sprzęt to minimum, jakie powinno być wyposażone stanowisko pracy fryzjera. Z racji wysokiego zainteresowania tym zawodem dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej szkoła mogła  podjąć starania i doposażyć pracownię. Celem tego było działania, było  jak najlepszego przygotowania uczniów do zawodu.
Doposażono także pracownię gastronomiczną m.in. w: kuchnię mikrofalową, okap, chłodziarko-zamrażarkę, płytę indukcyjną, piekarnik, zmywarkę. Wyżej wymieniony sprzęt pozwoli uczniom odbywać praktyki szkolne w odpowiednich warunkach i nauczy ich korzystania z nowoczesnego sprzętu.
Poniżej galeria zdjęć z pracowni fryzjerskiej:

» Pracownia fryzjerska

 • autor: Archiwum ZSM

Laboratorium budowlane

» Nowy sprzęt dla ZSRCKU

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce w ramach projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” wyposażono osiemnaście stanowisk uczniowskich w pracowni komputerowej. Nabyty sprzęty był niezbędny do przeprowadzania zajęć dodatkowych dla zawodów: technik ekonomii oraz technik hotelarstwa, ze względu na ich specyfikę. W dzisiejszych czasach zawodu ekonomisty nie da się nauczyć bez odpowiedniego sprzętu i programów komputerowych. Podobnie jest w zawodach hotelarskich. Sprzęt zakupiony w ramach projektu jest wykorzystywany na zajęciach prowadzonych w ramach projektu. Posłuży również uczniom do wzmocnienia kompetencji informatycznych oraz do sprawnego przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

 • autor: Archiwum ZSRCKU

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie przeprowadzono 29 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 95 godzin zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono 136 godziny zajęć z: umiejętności interpersonalnych, doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych: spawanie praktyka metoda 111, zajęć specjalistycznych: pomiary geodezyjne dla budowlańców.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 228 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, pracownia ekonomiczna, podstawy żywienia człowieka, urządzenie zakładów gastronomicznych, marketing usług turystycznych, oraz zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie/historia/WOS, język angielski, język rosyjski i zajęć z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono łącznie 184 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego, z przedmiotów maturalnych: matematyka, język polski, z zakresu kompetencji kluczowych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, matematyka.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie przeprowadzono 36 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono łącznie 31 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 66 godzin zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono 221 godziny zajęć z: przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, zajęć specjalistycznych: spawanie praktyka metoda 111, spawanie praktyka metoda 135, zajęć specjalistycznych: spawanie teoria metoda 135, zajęć specjalistycznych: pomiary geodezyjne dla budowlańców.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono łącznie 59 godziny zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: część teoretyczna.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 264 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, pracownia ekonomiczna, ekonomia i prawo w hotelarstwie, organizacja pracy w hotelarstwie, podstawy żywienia człowieka, urządzenie zakładów gastronomicznych, technologia gastronomiczna, marketing usług turystycznych, oraz zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie/historia/WOS, język angielski, język rosyjski i zajęć z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono łącznie 284 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego, z przedmiotów maturalnych: matematyka, z zakresu kompetencji kluczowych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, matematyka oraz ICT.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Zajęcia w SSPP

W ramach projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” wyposażona została pracownia rękodzielnicza w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie. Zakupione zostały dwa koła garncarskie oraz materiały i przybory garncarskie na zajęcia rękodzielnicze. Ponadto kupione zostały również materiały dydaktyczne potrzebne uczniom do nauki rękodzielnictwa i plastyki.  
 

 • autor: Archiwum SSPP

» Carving w ZSM

W ramach projektu „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej o profilu kucharz oraz uczniowie  technikum żywienia i usług gastronomicznych mieli okazję poznać oraz zgłębić techniki oryginalnej sztuki carvingu. Carving to nic innego jak dekorowania potraw i stołów fantazyjnie rzeźbionymi owocami i warzywami. Celem carvingu jest spowodowanie, aby jedzenie stało się bardziej apetyczne i atrakcyjne, a co za tym idzie łatwiejsze do skonsumowania. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie dzięki zajęciom z carvingu nauczyli się używać narzędzi do dekorowania potraw, poznali historię oraz pochodzenie tej sztuki.  To niesamowite, że małym nożem można obierać, kroić i rzeźbić w owocach lub warzywach zmieniając je w unikalną dekoracyjną ozdobę potraw. Poniżej przedstawiamy fotorelację z zajęć:

 • autor: Wioletta Chrzanowska/Katarzyna Matykiewicz

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Radziejowie przeprowadzono 58 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono łącznie 19 godzin zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego, zakresu umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 67 godzin zajęć z: przedsiębiorczości, zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności interpersonalnych.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono 554 godziny zajęć z: przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, umiejętności interpersonalnych, zajęć specjalistycznych: laboratorium dla budowlańców, zajęć specjalistycznych: spawanie praktyka metoda 111, spawanie praktyka metoda 135, zajęć specjalistycznych: spawanie teoria metoda 111, spawanie teoria metoda 135, zajęć specjalistycznych: pomiary geodezyjne dla budowlańców oraz zajęć specjalistycznych: Carving.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzono łącznie 82 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: część praktyczna oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: część teoretyczna.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce przeprowadzono łącznie 443 godziny zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, pracownia ekonomiczna, rachunkowość, ekonomia i prawo w hotelarstwie, organizacja pracy w hotelarstwie, podstawy żywienia człowieka, urządzenie zakładów gastronomicznych, technologia gastronomiczna, marketing usług turystycznych, oraz zajęć z zakresu kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i obywatelskie/historia/WOS, język angielski, język rosyjski i zajęć z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka,.
W Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie przeprowadzono łącznie 487 godzin zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego, z przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka, z zakresu kompetencji kluczowych: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, ICT.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Zajęcia w ramach projektu "Lepsza szkoła lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych

W okresie rozliczeniowym od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

Zadanie 3. Zaj. przygotowujące do wejścia na rynek pracy
W SSPP przeprowadzono 16 h zajęć z zakresu umiejętności personalnych.
W ZSM przeprowadzono 170 h zajęć z: zakresu przedsiębiorczości, zakresu umiejętności interpersonalnych, specjalistycznych: laboratorium dla budowlańca, spawanie praktyka metoda 111, spawanie praktyka metoda 135.

Zadanie 4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych /maturalnych /ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
W ZSRCKU przeprowadzono 59 h zajęć z: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego: technologia gastronomiczna, pracownia ekonomiczna, rachunkowość, organizacja pracy w hotelarstwie.
W ZSM przeprowadzono 195 h z: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego, zajęć z przedmiotów maturalnych: j.polski, matematyka.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Projekt : Lepsza szkoła - lepszy start dla absolwentów kierunków szkół zawodowych

Projekt: „Lepsza szkoła - lepszy strat absolwentów kierunków szkół zawodowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji projektu: 02.01.2014 r. do 28.08.2015 r.

Wartość projektu: 849 500 zł

Wartość dofinansowania: 85% ze środków EFS, 15% wkład własny JST użytkowanie sal dydaktycznych.

Działania przewidziane do realizacji:

 1. modyfikacja programów nauczania i programów praktyk po konsultacji z pracodawcami,
 2. organizacja płatnych staży letnich dla uczniów u przedsiębiorców,
 3. wyposażenie pracowni i warsztatów zawodowych:
  1. Zespół Szkół Mechanicznych  na stanowiskach do nauki zawodu fryzjer, sprzedawca, pracownia logistyczna, gastronomiczna, laboratorium budowlane;
  2. ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego - pracownia komputerowa
  3. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dla zawodu kucharz
  4. Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy – pracownia rękodzielnicza
 4. organizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego, umiejętności interpersonalnych, zajęć specjalistycznych, kompetencji kluczowych
 5. organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i maturalnych
 6. opieka psychologiczno-pedagogiczna

 

drukuj całą stronę

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka