Powiat Radziejowski

Data

21.09.2020

Imieniny

Mateusza, Jonasza, Hipolita

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA /

BIP

Treść

» KOMUNIKACJA - zmiany w obsłudze interesantów od dnia 1 czerwca 2020 roku

 

Procedury w Wydziale Komunikacji i Transportu, wprowadzone
od dnia 1.06. 2020 r. do odwołania, w celu umożliwienia
bezpiecznego realizowania niezbędnych spraw.

 

 

Przyjmowane będą osoby wcześniej umówione wyłącznie z kompletem dokumentów i wypełnionym wnioskiem [KLIK].

Załatwiane będą wyłącznie sprawy podane wcześniej przy zapisie.

Zapisy na następny dzień roboczy w godzinach:

 

14:00-15:00

 

pod nr tel. 514 001 450

 

 

Liczba osób ograniczona.

 

Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną – mailowo (komunikacja@radziejow.pl),  przez platformę epuap.gov.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres tutejszego Starostwa: ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

 

1. Informacje związane z rejestracją pojazdów54 285 3553 wew 123
(pod tym numerem NIE są prowadzone zapisy!)

 

2. Sprawy związane z wydaniem i wymianą praw jazdy po wcześniejszym uzgodnieniu 54 285 3553 wew 122

 

 

 

Wnioski do pobrania: https://www.bip.radziejow.pl/924,inne-druki-do-pobrania

 

 

Dotyczy pojazdów zakupionych od 1 marca 2020 roku

 

 

USTAWA

z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Art.  31i.  162 [Wydłużenie terminów na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu]

1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się:

1 )do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych imprezachnimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

wstecz

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka