Powiat Radziejowski

Data

22.02.2019

Imieniny

Małgorzaty, Marty, Piotra

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty europejskie / POKL / Działanie 9.2 / "Nasze umiejętności - naszą przyszłością" /

BIP

Treść

Człowiek – najlepsza inwestycja!

 

Powiat Radziejowski w okresieod 1 listopada 2011 r. do 31 marca 2013 r.będzie realizował projekt „Nasze umiejętności – naszą przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe
na terenie powiatu radziejowskiego tj.

·        Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie;

·        Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce;

·        Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  do Pracy w Radziejowie;

·        Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim;


Celem ogólnym projektu jest podniesienie do końca 2013 r. kwalifikacji zawodowych  przez 170 uczniów/uczennic  szkół powiatu radziejowskiego, jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.


Realizacja projektu przyczyni się do:

·        nabycia praktycznych umiejętności przez uczniów/uczennice poprzez współpracę
z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy;

·        rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów/nic poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które przyczynią się do lepszych wyników egzaminów;

·        wsparcie psychologiczne dla uczniów/nic niepełnosprawnych wykazujących problemy w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa;

·        wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia;

 

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, które jest organem prowadzącym dla Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim.

Całkowita wartość projektu wynosi 393 666, 66 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 334 616,66 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka