Powiat Radziejowski

Data

22.02.2019

Imieniny

Małgorzaty, Marty, Piotra

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty europejskie / RPO / Działanie 3.1 / Modernizacja pracowni spawalniczej w ZSM w Radziejowie /

BIP

Treść

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie informuje, że zgodnie z założeniami projektu została zakończona procedura przetargowa  na wyłonienie dostawców sprzętu do pracowni spawalnictwa. Termin składania ofert minął 10 października 2011 r. o godzinie 10.00. O godzinie 11.00 nastąpiło  jawne otwarcie  ofert, w wyniku którego wyłoniono dostawców sprzętu , firmy :

 

1.        FIGEL Sp. z o. o.

ul. Jesienna 23

80-298  GDAŃSK

 

2.        Technika Spawalnicza Sp. z o. o.

ul. Babimojska 11

60-161  POZNAŃ

 

3.        „ MEXPOL”  Sp. z o. o.

Oddział  Kokorzyn

ul. Kościanska 21

64-000  KOŚCIAN

 

Przedmiotem zamówienia był :

Zakup i dostawa prostowników spawalniczych, uchwytów spawalniczych, suszarki do elektrod, półautomatów spawalniczych, reduktorów, elektrycznych podgrzewaczy gazu (CO2), urządzeń TIG, przecinarek plazmowych, palników do cięcia tlenem i acetylenem, palników do cięcia propanem – butanem, palników do lutowania, stołów spawalniczych, przyłbic spawalniczych samościemniających, gogli ochronnych spawalniczych, spoinomierzy, ostrzałek, filtrowentylacji, chłodnic, zabudowy stanowisk  w ramach projektu „ Modernizacja pracowni spawalniczej w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie„ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, NR RPKP.03.01.00-04-029/10.

 

Zostały podpisane stosowne umowy .

Czekamy na dostawy.

 

 

                                                                                 DYREKTOR

                                                       Zespołu Szkół Mechanicznych im. J .Piłsudskiego

                                                                                    w Radziejowie

                                                                          WŁODZIMIERZ  KUC

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie informuje, że zgodnie z założeniami projektowymi zostały zakończone prace remontowe wewnętrzne pracowni spawalniczej.

 

            Projektowany zakres modernizacji obejmował:

·        demontaż istniejącej stolarki okiennej,

·        usunięcie starej instalacji elektrycznej,

·        zeskrobanie i zmycie farby z powierzchni ścian i sufitu,

·        wywóz gruzu,

·        wymurowanie słupków między okiennych,

·        uzupełnienie tynków,

·        gruntowanie powierzchni ścian,

·        malowanie ścian i sufitów,

·        wykonanie wylewki podłogowej.

 

Przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia dostawcy materiałów budowlanych.

 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na zakup i dostawę:

·        prostowników spawalniczych,

·        uchwytów spawalniczych,

·        suszarki do elektrod,

·        półautomatów spawalniczych,

·        reduktorów,

·        elektrycznych podgrzewaczy gazów,

·        urządzeń TIG,

·        chłodnic,

·        przecinarek plazmowych,

·        palników do cięcia,

·        palników do lutowania,

·        stołów spawalniczych,

·        zabudowy,

·        przyłbic spawalniczych samościemniających,

·        gogli ochronnych spawalniczych,

·        spoinomierzy,

·        ostrzałek,

·        filrtowentylacji.

 

Włodzimierz Kuc

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
w Radziejowie

         Powiat Radziejowski informuje, że dnia 9 maja 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja pracowni spawalniczej w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”, nr RPKP.03.01.00-04-029/10.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Powiatu Radziejowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 278 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 174 006,82 zł.

 

Powiat Radziejowski

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka