Powiat Radziejowski

Data

20.01.2019

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Organizacje pozarządowe / Konsultacje / 2011-2013 / Ogłoszenie o konsultacjach /

BIP

Treść

 

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Radziejowie

ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013

 

 

I  PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1.  Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Radziejowskiego na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2113

2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego.

3.  Termin Konsultacji : od 14 kwietnia 2011 roku  do  4 maja 2011roku.

 

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Konsultacje polegają na:

a) zapoznaniu się z projektem Programem Współpracy zamieszczonym na stronie internetowej Powiatu Radziejowskiego www.radziejow.pl  w zakładce organizacje pozarządowe – programy.

b) wypełnieniu stosownego formularza konsultacji zamieszczonego na stronie www.radziejow.pl w zakładce  organizacje pozarządowe – konsultacje i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie na ul. Kościuszki 17 pokój nr 12.

2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 14 kwietnia do 4 maja  2011 r. do godz. 1530.w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie,  ul. Kościuszki 17,  88-200 Radziejów lub przesłać pocztą albo e-mailem na adres promocja@radziejow.pl lub powiat@radziejow.pl. Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy wpisać  KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2011-2013 .

3. Wypełnione formularze konsultacji  zostaną przeanalizowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).

4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie tel. 54  285 3018  pokój nr 12,  osoba do kontaktu Sekretarz Powiatu Wojciech Kotarski.

5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w Radziejowie zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznych  oraz na stronie Powiatu Radziejowskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń  ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

 

 Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka