Powiat Radziejowski

Data

20.01.2019

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty europejskie / RPO / Działanie 2.3 / Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce /

BIP

Treść

W dniu 30 września 2011r zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przemystce, poniżej przedstawiamy wizualne efekty wykonanych  prac.

  • autor: Tomasz Olczak

W dniu 09 czerwca 2011 r. w Przemystce podpisano umowę z Wykonawcą termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Zakres robót przewidzianych w projekcie obejmuje:

- prace przygotowawcze związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej,

- właściwe prace termomodernizacyjne polegające m.in. na ociepleniu ścian i dachu, malowaniu elewacji oraz wykonaniu nowych obróbek blacharskich, których bezpośrednim celem jest realizacja założeń wynikających z audytu energetycznego,

- nadzór inwestorski nad całym przedsięwzięciem (umowa z Inspektorem została zawarta w dniu 09 czerwca 2011 r. ),

- promocja projektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest konieczna, ze względu na nadmierne straty ciepła powstające w wyniku bieżącego użytkowania obiektu. Zły stan techniczny budynku oraz jego niewystarczająca izolacja termiczna sprawiają, iż pomimo właściwej sprawności systemu grzewczego nie było możliwe zapewnienie odpowiednich warunków termicznych w poszczególnych pomieszczeniach dydaktycznych. Skutkiem tej sytuacji jest brak odpowiedniego komfortu dla młodzieży uczącej się w szkole i osób pracujących w tym budynku,

Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w 2011r. 

  • autor: Tomasz Olczak

        Powiat Radziejowski informuje, że dnia 28 grudnia 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przemystce" , nr RPKP.02.03.00-04-025/10.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury  w zakresie ochrony powietrza oraz budżetu Powiatu Radziejowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 633 657,02 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 475 242,76 zł.

 

Powiat Radziejowski

 

 

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka