Powiat Radziejowski

Data

20.01.2019

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty europejskie / RPO / Działanie 3.1 / Budowa Szkoły Muzycznej /

BIP

Treść

 

Powiat Radziejowski informuje, że dnia 30 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Dobudowa budynku auli do istniejącego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie”, nr RPKP.03.01.00-04-030/10.

Projekt  jest  współfinansowany  ze ś rodków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz budżetu Powiatu Radziejowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 283 075,36 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 183 998,98 zł.

 

Powiat Radziejowski

» Budowa Szkoły Muzycznej

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka