Powiat Radziejowski

Data

29.11.2020

Imieniny

Błażeja, Fryderyka, Saturnina

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty europejskie / POKL / Działanie 9.1.2 / " Wyrównywanie szans ..." 2010 - 2011 /

BIP

Treść

 • -

» „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”

Powiat Radziejowski w partnerstwie z samorządami Miasta Radziejowa oraz Gminami: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów oraz Topólka zakończył realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie kompetencji kluczowych wśród uczniów z terenu Powiatu Radziejowskiego.

Wsparciem objętych zostało 2544 uczniów i uczennic ze szkół prowadzących kształcenie ogólne
w Powiecie Radziejowskim: 14 szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych oraz 3 szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski: Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

W rezultacie dzięki realizacji projektu:

 • przeprowadzono łącznie 5520 godzin zajęć wspomagających z przedmiotów podwyższających kompetencje kluczowe uczniów, tj. języka polskiego, języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczychoraz kółek zainteresowań m.in. teatralne, informatyczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne,
 • przeprowadzono 440 godzin zajęć gimnastycznych, korekcyjnych i sportowych oraz 354 godzin zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjnych,
 • przeprowadzono również 409 godzin zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz 200 godzin zajęć, które przybliżyły uczniom i uczennicom zasady relacji interpersonalnych,
 • organizowano 45 wycieczek edukacyjnych i sportowych, w których wzięło udział ponad 750 uczniów i uczennic,
 • szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny: laptopy, zestaw multimedialny (laptop, rzutnik i telewizor), komputery stacjonarne, tablice interaktywne, radiomagnetofony, sprzęt nagłaśniający, DVD oraz stanowisko kuchenne do klasopracowni. Sprzęt ten był wykorzystywany
  w czasie prowadzenia zajęć oraz będzie służył szkołom przez wiele lat po zakończeniu projektu.
 • -
 • -

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. w ramach projektu zrealizowano:

 

 

Miasto Radziejów:

Przeprowadzono:

122 h zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,

142 h zajęć kół zainteresowań,

17 h zajęć terapii logopedycznej oraz

12 h zajęć profilaktyczno – wychowawczych z elementami socjoterapii.

Razem 293 h zajęć.

 

Gmina Bytoń:

Przeprowadzono:

58 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

57 h kół zainteresowań,

6 h zajęć doradztwa psychologicznego.

Razem 121 h zajęć.

 

Gmina Dobre:

Przeprowadzono:

137 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

70 h kół zainteresowań,

84 h zajęć pomocy psychologicznej,

46 h zajęć logopedycznych i przeciwdysleksyjnych.

Razem 337 h zajęć.

 

Gmina Osięciny:

Zrealizowano 18 wyjazdów:

SP Wola Skarbkowa:3 wyjazdy do Inowrocławia na basen;

SP Kościelna Wieś:Toruń, 2 wyjazdy do Ciechocinka;

SP Pocierzyn:Toruń, Bydgoszcz;

SP Osięciny:2 wyjazdy: Ciechocinek – Toruń oraz Solec Kujawski – Myślęcinek – Bydgoszcz, Żnin – Biskupin – Wenecja, Grudziądz – Golub – Dobrzyń, Bory Tucholskie;

PG Osięciny:Szafarnia (Ośrodek Chopinowski), Gród Foluszek – Zbiczno, Bory Tucholskie (Muzeum Historyczno – Etnograficzne, Aquapark, Szkoła Leśna – Woziwoda), Szlak Piastowski (Mysia Wieża, Katedra, Muzeum Archeologiczne).

Przeprowadzono 14 h zajęć logopedycznych.

 

GminaRadziejów:

Przeprowadzono:

117 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

35 h zajęć kół zainteresowań oraz

15 h gimnastyki korekcyjnej.

Razem 167 h zajęć.

Uczniowie Gimnazjum w Skibinie wyjechali na wycieczkę do Torunia.

 

Gmina Topólka:

Przeprowadzono:

199 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

90 h zajęć kół zainteresowań oraz

72 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 361 h zajęć

 

Zespół Szkół i Placówek oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy:

Uczniowie ZSiP uczestniczyli w następujących wyjazdach:

2 wyjazdy do Golubia – Dobrzynia,

3 wyjazdy do Bydgoszczy oraz

Radzyń Chełmiński – Szafarnia,

Kłóbka – Włocławek,

Toruń.

Razem 8 wyjazdów.

Przeprowadzono:

261 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

72 h zajęć kół zainteresowań.

Razem 333 h zajęć.  

 

Uczniowie SOSW uczestniczyli w następujących wyjazdach:

Płowce – Brześć Kujawski – Kłóbka,

Inowrocław,

Toruń,

Bydgoszcz – Myślęcinek,

Rogowo – Biskupin.

Razem 5 wyjazdów.

Przeprowadzono:

32 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

30 h zajęć kół zainteresowań,

31 h korekcyjnych i stymulacyjnych oraz

28 h zajęć poradnictwa zawodowego.

Razem 121 h zajęć.

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego:

Przeprowadzono:

44,5 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

25 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 69,5 h zajęć

 

Zespół Szkół Mechanicznych:

Przeprowadzono:

21 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

20 h zajęć z zakresu poznania predyspozycji zawodowych, relacji interpersonalnych oraz rynku pracy.

Razem 41 h zajęć.

 

 

 • -
 • -

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”
 

W okresie od 3 stycznia do 31 marca 2011 r. w ramach projektu zrealizowano:

 

Miasto Radziejów:

Przeprowadzono:

166 h zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,

193 h zajęć kół zainteresowań,

21 h zajęć terapii logopedycznej oraz

28 h zajęć profilaktyczno – wychowawczych z elementami socjoterapii.

Razem 408 h zajęć.

 

Gmina Bytoń:

Przeprowadzono:

178  h zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,

136 h kół zainteresowań,

13 h zajęć doradztwa psychologicznego.

Razem 327 h zajęć.

 

Gmina Dobre:

Przeprowadzono:

233 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

75 h kół zainteresowań,

128 h zajęć pomocy psychologicznej,

56 h zajęć logopedycznych i przeciwdysleksyjnych.

Razem 492 h zajęć.

 

Gmina Osięciny:

Przeprowadzono 20 h zajęć wyrównawczych oraz

59 h zajęć logopedycznych.

Razem 79 h zajęć.

Zrealizowano 6 wyjazdów:

Szkoła Podstawowa w Woli Skarbkowej – 2 wyjazdy na basen do Inowrocławia,

Publiczne Gimnazjum w Osięcinach – Muzeum Narodowe w Warszawie,

Szkoła Podstawowa w Pocierzynie: Inowrocław – 2 wyjazdy na basen oraz
wyjazd do Teatru Baj Pomorski w Toruniu.

 

Gmina Radziejów:

Przeprowadzono:

229 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

38 h zajęć kół zainteresowań oraz

26 h gimnastyki korekcyjnej.

Razem 293 h zajęć.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Płowcach wyjechali na wycieczkę do Włocławka.

 

Gmina Topólka:

Przeprowadzono:

218 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

133 h zajęć kół zainteresowań oraz

80 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 431 h zajęć.

 

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie:

ZSiP:

Przeprowadzono:

381 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

78 h zajęć kół zainteresowań.

Razem 459 h zajęć.

Uczniowie ZSiP uczestniczyli w następujących wyjazdach:

Toruń – Planetatium; Chełmno – Starówka; Piwnice – Obserwatorium Astronomiczne; Toruń – Planetarium, Muzeum Etnograficzne; Bydgoszcz – Teatr Polski; Toruń – Teatr Horzycy, Planetarium; Toruń – Teatr Horzycy.

Razem 7 wyjazdów.

 

SOSW:

Przeprowadzono:

60 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

34 h zajęć kół zainteresowań,

30 h korekcyjnych i stymulacyjnych oraz

40 h zajęć poradnictwa zawodowego.

Razem 164 h zajęć.

Uczniowie SOSW nie uczestniczyli w wyjazdach, ponieważ zostały one
zaplanowane w późniejszym terminie.

 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce:

Przeprowadzono:

101,5 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

30 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 131,5 h zajęć.

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie:

Przeprowadzono:

165 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

160 h zajęć z zakresu poznania predyspozycji zawodowych,
relacji interpersonalnych oraz rynku pracy.

Razem 325 h zajęć.

 

 

 • -
 • -

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”
 

W miesiącu grudniu 2010 r. w ramach projektu zrealizowano:

 

Miasto Radziejów:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół.

Przeprowadzono:

98 h zajęć z zakresu kompetencji kluczowych oraz

6 h zajęć terapii logopedycznej.

Razem 104 h zajęć.

 

Gmina Bytoń:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół.

Przeprowadzono:

 50 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

50 h kół zainteresowań,

4 h zajęć doradztwa psychologicznego.

Razem 104 h zajęć

 

Gmina Dobre:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół.

Przeprowadzono:

50 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

50 h kół zainteresowań,

4 h zajęć doradztwa psychologicznego.

Razem 104 h zajęć.

 

Gmina Osięciny:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół.

Przeprowadzono:

17 h zajęć wyrównawczych oraz

26 h zajęć logopedycznych.

Razem 43 h zajęć.

 

Gmina Radziejów:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół oraz zakupiono zaplanowane przez szkoły materiały dydaktyczne.

Przeprowadzono:

54 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

12 h zajęć kół zainteresowań oraz

7 h gimnastyki korekcyjnej.

Razem 73 h zajęć.

Gmina Topólka:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół.

Przeprowadzono:

64 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

31 h zajęć kół zainteresowań oraz

26 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 121 h zajęć.

 

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół. 

ZSiP:

Przeprowadzono:

122 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

26 h zajęć kół zainteresowań.

Razem 148 h zajęć.

SOSW:

Przeprowadzono:

12 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

13 h zajęć kół zainteresowań,

9 h korekcyjnych i stymulacyjnych oraz

12 h zajęć poradnictwa zawodowego.

Razem 46 h zajęć.

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół.

Przeprowadzono:

20 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz

7 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.

Razem 27 h zajęć.

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie:

Dokonano częściowej realizacji zakupu materiałów biurowych dla szkół.

Przeprowadzono 41 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

 

 

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”
 
 
W miesiącu listopadzie zrealizowano w ramach projektu:
 
Miasto Radziejów:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono laptop z oprogramowaniem;
przeprowadzono:
80 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
61 h kół zainteresowań,
8 h zajęć terapii logopedycznej oraz
12 h zajęć wychowania z elementami socjoterapii.
Razem 161 h zajęć.
 
Gmina Bytoń:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców;
przeprowadzono:
65 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
62 h kół zainteresowań,
4 h zajęć doradztwa psychologicznego.
Razem 131 h zajęć. 
 
 
 
 
Gmina Dobre:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono laptop z oprogramowaniem w ramach zaplanowanego zestawu multimedialnego;
przeprowadzono:
102 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
11 h kół zainteresowań,
35 h zajęć pomocy psychologicznej,
16 h zajęć logopedycznych i przeciwdysleksyjnych.
Razem 164 h zajęć.
 
Gmina Osięciny:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono laptop z oprogramowaniem;
przeprowadzono:
3 h zajęć wyrównawczych oraz 11 h zajęć logopedycznych.
Razem 14 h zajęć.
 
 
Gmina Radziejów:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców;
przeprowadzono:
81 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
11 h zajęć kół zainteresowań oraz
8 h gimnastyki korekcyjnej.
Razem 100 h zajęć.
 
 
 
Gmina Topólka:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono programy komputerowe do testów gimnazjalnych oraz radiomagnetofon na zajęcia artystyczne;
przeprowadzono:
82 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
50 h zajęć kół zainteresowań oraz
32 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.
Razem 164 h zajęć.
 
 
 
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono 2 laptopy z oprogramowaniem; zakupiono 2 zestawy sprzętu nagłaśniającego, stanowisko kuchenne do klasopracowni, odtwarzacz DVD na zajęcia specjalistyczne oraz tablicę interaktywną.
 ZSiP: Przeprowadzono:
144 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
32 h zajęć kół zainteresowań.
Razem 176 h zajęć.
SOSW: Przeprowadzono:
12 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
15 h zajęć kół zainteresowań,
12 h zajęć korekcyjnych i stymulacyjnych oraz
16 h zajęć poradnictwa zawodowego.
Razem 55 h zajęć.
 
 
 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono komputery w celu wyposażenia trzech stanowisk komputerowych;
przeprowadzono:
35 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz
10 h zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej.
Razem 45 h zajęć.
 
 
 
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie:
przeprowadzono szkolenie z zakresu przestrzegania zasady równości szans dla wykładowców; zakupiono laptop z oprogramowaniem oraz 3 radiomagnetofony na zajęcia językowe;
przeprowadzono 93 h zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

 

 • -
 • -

 

Szkoły ogólnokształcące w Powiecie Radziejowskim skupiają dzieci o różnych warunkach losowych i bytowych. Wielu z uczniów znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Najczęstszym tego powodem są niskie dochody oraz bezrobocie, które szczególnie dotyka mieszkańców obszarów wiejskich. Dlatego też samorządy Powiatu Radziejowskiego postanowiły zjednoczyć siły, aby pomóc uczniom z naszego terenu.  W rezultacie podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie dla projektów z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic
w jakości usług edukacyjnych.
Liczba godzin lekcyjnych odbywających się w ramach podstawowego programu nauczania jest niewystarczająca na przyswojenie przez uczniów minimum materiału. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze mają pomóc w uzupełnianiu braków w wiedzy, natomiast kółka zainteresowań – zaciekawić uczniów i pozwolić spojrzeć na przedmioty trudne przychylniejszym okiem.
Już 2 listopada br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”. Na początek uczniowie dowiedzieli się w jakich dniach, salach i o której godzinie będą spotykać się z wykładowcami aby poszerzać swoją wiedzę i nadrabiać zaległości.
Oprócz zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań szkoły zaplanowały prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego, zajęcia terapii logopedycznej, gimnastykę korekcyjną i zajęcia sportowe.
W projekcie biorą udział 23 placówki prowadzące kształcenie ogólne w następujących jednostkach samorządu terytorialnego: Miasto Radziejów, Gmina Bytoń, Gmina Dobre, Gmina Osięciny, Gmina Radziejów, Gmina Topólka oraz szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski.
 • -
 • -

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół
na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011” – projekt Powiatu Radziejowskiego

 
Szkoły w  Powiecie Radziejowskim  skupiają  dzieci  o różnych  warunkach  losowych  i  bytowych. Wielu uczniów znajduje  się w  trudnej  i życiowej. Najczęstszym tego powodem są niskie dochody oraz bezrobocie, które szczególnie dotyka mieszkańców obszarów wiejskich.
Liczba godzin lekcyjnych odbywających się w ramach podstawowego programu nauczania pozwala na przedstawienie tylko minimum materiału. Zajęcia pozalekcyjne  i wyrównawcze mają pomóc w uzupełnieniu braków w wiedzy, natomiast kółka zainteresowań –  zaciekawić uczniów i pozwolić spojrzeć  na przedmioty trudne przychylniejszym okiem. Zajęcia te mają na celu rozwijanie umiejętności uczniów szkół na terenie Powiatu. Placówki oświatowe powiatu z braku funduszy nie prowadzą zajęć dodatkowych, które mogłyby zachęcić uczniów mniej zdolnych do przedmiotów często sprawiających trudność
Zatrudnieni psychologowie i pedagodzy poprowadzą treningi motywacyjne w szkołach, poprzez rozmowy pogłębią świadomość uczniów, co do pełnionych ról w społeczeństwie, pomogą w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Zaplanowane zajęcia korekcyjne mają pomóc uczniom niepełnosprawnym, chorym, dotkniętym pewnymi dysfunkcjami w zwalczaniu ich problemów i zwiększeniu integracji społecznej wśród uczniów. Aby uatrakcyjnić uczniom zdobywanie wiedzy zorganizowane zostaną wycieczki edukacyjne i sportowe.
Projekt będzie  realizowany  przez Powiat   Radziejowski    w   partnerstwie z  Miastem Radziejów oraz Gminami: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów i Topólka, w 23 szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie kompetencji kluczowych wśród 2800 uczniów z terenu Powiatu Radziejowskiego.
Cele szczegółowe niniejszego projektu to:
- wyrównanie szans edukacyjnych 2200 uczniów i uczennic dzięki uczestnictwu w zajęciach wspomagających;
- uatrakcyjnienie uczniom i uczennicom zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych;
- rozszerzenie oferty szkół o poradnictwo psychologa i doradztwo zawodowe;
- przełamanie barier świadomościowych uczniów i uczennic pochodzących z obszarów wiejskich;
- zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i uczennic wykazujących problemy w nauce.
 
Przewidywany termin realizacji projektu: od 1 września 2010 do 30 lipca 2011 r.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka