Powiat Radziejowski

Data

20.01.2019

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Treść

Kalendarium prac nad projektem pt. „Budowa krytej pływalni przy   Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”

1. 8 stycznia 2007 r. – podjęto ustalenia dotyczące inwestycji, które będą realizowane w najbliższych latach, m.in. budowa krytej pływalni.
2. 16 stycznia 2007 r. – podpisano list intencyjny, w którym burmistrzowie i wójtowie z powiatu radziejowskiego uznali, że współpraca w sferze budowy i użytkowania krytej pływalni leży w interesie stron działających na rzecz społeczności lokalnej.
3. 16 maja 2007 r. – sporządzono kartę projektu niezbędnej do umieszczenia inwestycji w indykatywnym wykazie projektów kluczowych.
4. 1 sierpnia 2007 r. – podpisano porozumienie w sprawie budowy krytej pływalni przez Burmistrzów i Wójtów z Powiatu Radziejowskiego.
5. 11 października 2007 r. – powiat otrzymał wstępną deklarację Zarządu Województwa o możliwości dofinansowania budowy krytej pływalni.
6. 9 listopada 2007 r. – uzyskano informacje o możliwości 50 % dofinansowania projektu budowy krytej pływalni.
7. 25 luty 2008 r. umieszczenie projektu w indykatywnym wykazie projektów kluczowych.
8. 10 marzec 2008 r. – przyjęcie harmonogramu przygotowania projektu dotyczącego budowy krytej pływalni w Radziejowie.
9. 3 kwietnia 2008 r. – informacja na temat spotkania zespołu odpowiedzialnego za budowę krytej pływalni. Zespół pracował w następującym składzie:
- Dariusz Zasada – przewodniczący
- Wojciech Kotarski
- Ewa Brzezińska
- Maria – Jola Zalewska
- Marek Szuszman
- Zbigniew Bończyk
- Marek Wojtysiak
- Tomasz Najlepszy
- Waldemar Kudłak
10. 15 maja 2008 r. przyjęcie przez Zarząd sprawozdania na temat:
- harmonogramu przygotowania projektu
-  ustalenia terminu podpisania preumowy na rok 2008
-  powołania komisji przetargową w sprawie wykonania dokumentacji obiektu.
11. 9 lipca 2008 r. – wszczęto postępowanie na wykonanie dokumentacji opisowo – technicznej budowy krytej pływalni.
12. 27 sierpnia 2008 r. – z powodu braku ofert przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji opisowo – technicznej budowy krytej pływalni został unieważniony.
13. 4 września 2008 r. – ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji opisowo – technicznej budowy krytej pływalni.
14. 24 września 2008 r. – podpisano preumowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”, pomiędzy Piotrem Całbeckim – Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Maciejem Eckardtem– Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a Marianem Zielińskim – Starostą Radziejowskim, Dariuszem Jałoszyńskim – Wicestarostą Radziejowskim, Anną Bruździńską – Skarbnikiem Powiatu.
15. 26 września 2008r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
16. 1 października 2008 r. – rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji opisowo – technicznej budowy krytej pływalni. Wybrano ofertę firmy „mxl 4 architekci” ul. Nowy Rynek 7, 70 – 533 Szczecin, z ceną brutto 390 400,00 zł.
17. 22 października 2008 r. – podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji opisowo – technicznej.
18. 23 grudnia 2008 r. – podpisano umowę na wykonanie instalacji przyłącza sieci elektrycznej.
19. 7 kwietnia 2009 r. – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”.
20. 16 czerwca 2009 r. – uzyskano pozwolenie na budowę krytej pływalni.
21. 29 czerwca 2009 r. – złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”
22. 9 września 2009 r. – uzyskano informację od Instytucji Wdrażającej tj. Urządu Marszałkowskiego o tym, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej.
23. 14 września 2009 r. – uzyskano informację od Instytucji Wdrażającej tj. Urządu Marszałkowskiego o tym, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem merytorycznym.
24. 23 września 2009 r. – uchwałą nr 71/1210/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2009 r w sprawie przyznania dofinansowania projektów, projekt pt. ”Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” otrzymał pozytywną decyzję w kwestii dofinansowania 65 % wartości projektu.
25. 28 października 2009 r. – podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” pomiędzy: Piotrem Całbeckim – Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Kamilą Radziecką – Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO a Marianem Zielińskim – Starostą Radziejowskim, Dariuszem Jałoszyńskim – Wicestarostą Radziejowskim, Anną Bruździńską – Skarbnikiem Powiatu.
26. 6 listopada 2009 r. – ogłoszono przetarg na budowę i finansowanie projektu pt. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” poprzez wykup wierzytelności.
27. 29 grudnia 2009 r. – zapoznanie z wynikami przetargu na budowę krytej pływalni.
28. 11 stycznia 2010 r. – złożono wniosek o płatność – refundacja poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji: projektowej i studium wykonalności, badaniami geotechnicznymi, przyłączem gazowym i elektroenergetycznym.
29. 2 lutego 2010 r. – rozstrzygnięto przetarg na budowę krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie. Wybrano ofertę Konsorcjum: ALSTAL – DROGI SP.z.o.o., ul. Konopnickiej 20, 88 – 300 Mogilno, ALSTAL GRUPA BUDOWLANA SP.z.o.o. sp. komandytowa, Jacewo 76, 88 – 100 Inowrocław.
30. 5 luty 2010 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”.
31. 10 luty 2010 r. – podpisano umowę na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych, pomiędzy: Powiatem Radziejowskim reprezentowanym przez:
Mariana Zielińskiego – Starostą Radziejowskim,
Dariusza Jałoszyńskiego – Wicestarostą Radziejowskim,
Annę Bruździńską – Skarbnikiem Powiatu.
a
Konsorcjum ALSTAL – DROGI SP.z.o.o., ul. Konopnickiej 20, 88 – 300 Mogilno, ALSTAL GRUPA BUDOWLANA SP.z.o.o. sp. komandytowa, Jacewo 76, 88 – 100 Inowrocław, reprezentowanym przez:
Ryszarda Kopińskiego – Prezesa Zarządu
Grzegorza Brzykcy – Wiceprezesa Zarządu
32. 18 luty 2010 r – podpisano umowę o wykup wierzytelności pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ul. Chełmińska 28, 87 – 100 Toruń, reprezentowanym przez:
Barbarę Królikowską – Ziemkiewicz – Dyrektora Oddziału
Lidią Jaskulską – Grzechowiak – Naczelnikiem w Wydziale Obsługi Klientów
a
Konsorcjum ALSTAL – DROGI SP.z.o.o., ul. Konopnickiej 20, 88 – 300 Mogilno, ALSTAL GRUPA BUDOWLANA SP.z.o.o. sp. komandytowa, Jacewo 76, 88 – 100 Inowrocław, reprezentowanym przez:
Ryszarda Kopińskiego – Prezesa Zarządu
Grzegorza Brzykcy – Wiceprezesa Zarządu
a
Powiatem Radziejowskim reprezentowanym przez:
Mariana Zielińskiego – Starostą Radziejowskim,
Dariusza Jałoszyńskiego – Wicestarostą Radziejowskim,
Annę Bruździńską – Skarbnikiem Powiatu.

33. 23 lutego 2010 r. - podpisano umowę dotyczącą prowadzenia ogólnego nadzoru inwestycyjnego nad całym projektem "Budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie"

 • Podpisanie preumowy
  24 września 2008 rok.
 • Podpisanie preumowy
  24 września 2008 rok.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
  28 października 2009 rok.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
  28 października 2009 rok.
 • Podpisanie umowy z konsorcjum ALSTAL
  10 lutego 2010 rok.
 • Podpisanie umowy z konsorcjum ALSTAL
  10 lutego 2010 rok.
 • Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
  18 lutego 2010 rok.
 • Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
  18 lutego 2010 rok.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka