Powiat Radziejowski

Data

22.02.2019

Imieniny

Małgorzaty, Marty, Piotra

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Historia /

BIP

Treść

Powiat Radziejowski

Powierzchnia: 607 km2
Ludność – około 45 000 osób
Wskaźnik gęstości zaludnienia – 73 osoby na km2.

Powiat radziejowski położony jest w centrum Polski, w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w południowej jego części. Sąsiaduje z takimi powiatami jak: aleksandrowski, kolski, koniński, inowrocławski, włocławski. W skład powiatu radziejowskiego wchodzi 7 jednostek administracyjnych: Miasto Radziejów, Miasto i Gmina Piotrków Kuj. oraz pięć gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka.

W powiecie radziejowskim już od XIII wieku istniał ośrodek władzy – funkcjonowała kasztelania. Jako jednostka administracyjna, powiat radziejowski istniał już od drugiej połowy XIV w. i nieprzerwanie aż do 1870 r. Na skutek represji carskich po powstaniu styczniowym powiat został zlikwidowany. Powiat radziejowski istniał także w latach 1955-1975. W obecnym kształcie powiat funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. Warto zaznaczyć, że w XVII wieku Starostą Radziejowskim był Stefan Czarniecki, hetman Polski, pogromca Szwedów w wojnie 1655-1660.

Współczesny powiat radziejowski ma typowo rolniczy charakter, użytki rolne stanowią 86% powierzchni. W powiecie znajduje się prawie 3500 gospodarstw rolnych, w tym wiele gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła lub trzody chlewnej. Równinny teren leżący na północy powiatu (gm. Dobre, Osięciny, Radziejów) to przede wszystkim pola uprawne położone na najbardziej urodzajnych glebach – czarnych ziemiach kujawskich. Stąd używana jest czasem nazwa “Czarne Kujawy”.

Południowa część powiatu (gm. Piotrków Kuj., Bytoń, Topólka) charakteryzuje się dość licznie występującymi zagłębieniami i rynnami polodowcowymi, rozmieszczonymi południkowo, z których największe wypełniają jeziora oraz mniejsze cieki wodne. Wokół jezior znajdują się pokryte lasami atrakcyjne tereny wypoczynkowo-rekreacyjne. Największe jeziora to: Głuszyńskie, Gopło, Czarny Bród, Chalno, Kamieniec. Z Jeziora Głuszyńskiego wypływa rzeka Zgłowiączka, będąca lewym dopływem Wisły. Największe kompleksy leśne znajdziemy na terenie gmin Piotrków Kuj. (885 ha) i Topólka (950 ha). Ogółem w powiecie jest 2500 hektarów lasów. Lesistość w powiecie kształtuje się na poziomie 4,2 %.

Powiat radziejowski jest dość ważnym węzłem komunikacyjnym. Przez powiat przechodzi droga krajowa umożliwiająca połączenie z Poznaniem i Warszawą, a także drogi wojewódzkie umożliwiające dojazd w kierunku północnym: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk oraz południowym: Konin, Kalisz. Ważnym węzłem transportowym i komunikacyjnym jest przebiegająca przez powiat magistrala kolejowa biegnąca ze Śląska aż do Gdańska i Gdyni.

Poza Proszkownią Mleka w Piotrkowie Kujawskim na terenie powiatu brakuje dużych zakładów przemysłowych. Ważnym zakładem jest też Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach. Istniejące mniejsze firmy działają głównie w sektorze handlowo-usługowym.

Powiat radziejowski ma opracowaną Strategię Rozwoju do 2015 r. oraz Program Realizacji Strategii. Głównymi walorami powiatu są:
• Bardzo dobre warunki do produkcji rolniczej na większości obszaru powiatu,
• Wysoki poziom produkcji i kultury rolnej,
• Istniejące na znaczącej części obszaru powiatu walory turystyczno-rekreacyjne
w postaci jezior i okalających je lasów,
• Czyste środowisko przyrodnicze, w niewielkim stopniu zagrożone degradacją,
• Stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
• Korzystne położenie powiatu w sieci komunikacyjnej kraju, w pobliżu planowanych autostrad (A1 i A2) i w niedużej odległości od wiodących ośrodków rozwoju kraju – Warszawy, Poznania i Łodzi.

Powiat radziejowski współpracuje z niemiecką gminą Wahrenholz z którą ma podpisany Akt Partnerstwa.

  • autor: Marek Szuszman

ŻYWA LEKCJA HISTORII

 

      W dniu 3 lutego w Radziejowskim Domu Kultury odbyła się po raz kolejny "żywa lekcja historii" dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

      Temat dotyczył zakonów rycerskich i samarytańskich od średniowiecza do współczesności. Całe przedstawienie zaprezentowała Chorągiew Zaciężna Jacentego Ordowskiego z Gniewu. Kolejno przedstawiano początki i działalność poszczególnych zakonów, angażując w to przybyłą młodzież. Chorągiew zaciężna w sezonie letnim uczestniczy w różnych imprezach, festynach , inscenizacjach o charakterze historycznym. Na Kujawy przyjeżdżają jako rycerze Zakonu NMP zwanego potocznie krzyżackim, stają przeciw rycerzom polskim w organizowanym corocznie Jarmarku królewskim w Radziejowie oraz kolejnych edycjach Inscenizacji bitwy pod Płowcami.

Foto: Agnieszka Krygier

 

  • autor: Leszek Kalicki

                                           Lekcja Regionalizmu


      W radziejowskiej Książnicy mieści się Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Kujaw w której znajdują się liczne eksponaty przypominające bogatą historię Kujaw – m.in. zgromadzono kolekcje naczyń tzw. słynnego włocławskiego fajansu.
      Na zdjęciu Radosław Gąsiorowski, uczeń z Gimnazjum w Dobrem z podziwem przygląda się ręcznie malowanym naczyniom obiadowym w trakcie  odbywającej się żywej lekcji historii Miejskiej i Powiatowej  Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

  • autor: Tekst/Foto: Mirosław Kowalski

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka