Aktualności 2021

Grupa Energa - Przyłącz się!

Logo ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Elektromonter Sieci
Energa-Operator SA, Oddział w Toruniu
Miejsce pracy: praca na obszarze działania Oddziału
Miejsce stawiania się do pracy: Radziejów
Nr ref.: LP06/II/2021

Oferta ważna do: 27.04.2021 r.

Jeśli masz:  

 • Wykształcenie zawodowe – kierunek elektryczny.
 • Doświadczenie zawodowe przy bezpośredniej eksploatacji sieci elektroenergetycznej nN, SN i WN.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” powyżej 1kV.
 • Znajomość budowy sieci nN, SN i WN, stacji GPZ 110/15kV oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • Prawo jazdy kat. B,

a ponadto:  

 • Jesteś dyspozycyjny oraz gotowy do pełnienia dyżurów domowych.
 • Nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, w terenie i na wysokości powyżej 3m.
 • Potrafisz efektywnie organizować pracę własną, posiadasz umiejętność pracy zespołowej, w tym komunikatywność z osobami w różnym wieku.
 • Posiadasz wysoką kulturę osobistą.
 • Jesteś otwarty na systematyczne podnoszenie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i uprawnień elektroenergetycznych.
  Mile nas zaskoczysz jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie średnie  techniczne – kierunek elektryczny. 
 • Uprawnienia do prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.
 • Prawa jazdy kat. C, C+E.
 • Uprawnienia na obsługę HDS, podnośników koszowych, koparek.
 • Uprawnienia na obsługę pił spalinowych.

Ta propozycja jest dla Ciebie!


Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Realizacja prac na sieci WN, SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych.
 • Realizacja prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych na sieci WN i stacjach WN/SN oraz SN/SN zgodnie ze zleconym zakresem.
 • Bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i Nn oraz stacjach GPZ 110/15 kV.
 • Realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej.
 • Realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego.
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Dbanie o kompletność i sprawność powierzonego do użytkowania sprzętu i urządzeń do prac, w tym monitorowanie  terminów badań technicznych.
 • Identyfikowanie nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym Spółki.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych prac i przygotowywanie dokumentacji powykonawczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami Pracodawcy oraz doskonalenie umiejętności pracy.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP06/II/2021 do Wydziału Usług Sieciowych w Radziejowie”. 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.


Co dajemy w zamian:

Grafika korzyści zatrudnienia

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami? 
Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 20.04.2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 lub na adres e-mail: mariola.michalska-tretyn@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej:  LP06/II/2021.

DOŁĄCZ DO NAS!