Powiat Radziejowski

Data

18.01.2018

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2018 ROK /

BIP

Treść

» XXX sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji

Dnia 25 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,

 

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

 

3. Zapytania i uwagi.

 

4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 r.

 

5. Dyskusja.

 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu:

a) informacja Komendanta Powiatowego Policji,

b) informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

c) informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

7. Dyskusja.

 

8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2017 r.

 

9. Dyskusja.

 

10. Sprawozdania z działalności Rady i jej komisji za 2017 r.

 

11. Dyskusja.

 

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Radziejowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

b) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/2014/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

d) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2026.

 

13. Interpelacje i zapytania radnych.

 

14. Wolne wnioski.

 

15. Zakończenie sesji.

» Informacja - dzień wolny od pracy

Starostwo Powiatowe informuje,

że w dniu 5 stycznia 2018 roku (piątek)

będzie nieczynne.

Dzień wolny od pracy.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka