Powiat Radziejowski

Data

24.04.2018

Imieniny

Aleksego, Grzegorza, Fidelisa

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2018 ROK /

BIP

Treść

Dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10ºº odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

 1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 2. Zapytania i uwagi.
 3. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności Centrum:
 1. przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 2. informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim,
 3. informacja z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,
 4. informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.
 1. Dyskusja.
 2.  Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Powiatu Radziejowskiego.
 3. Dyskusja.
 4. Informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.
 5. Dyskusja.
 6.  Informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.
 7.  Dyskusja. 
 8.  Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2017r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał:

     a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,

     b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028.

     c) uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

17. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podziału obszaru województwa
kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski.

20. Zakończenie sesji.

Życie z pasją... kolekcjonerską

 

Krzysztofa Zduńczyka

 

 
25.04.2018r.  (ŚRODA), GODZ. 12.00

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 


ZAPRASZAMY

 

 
Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, uczniów

 

 

 

oraz osoby zainteresowane tematem

 

 

 
NA SPOTKANIE Z KOLEKCJONEREM ZEGARÓW
KRZYSZTOFEM ZDUŃCZYKIEM

 


Spotkaniu towarzyszyć będzie

 

wystawa zabytkowych zegarów "roczniaków"

 

Wystawa potrwa do 20.05.2018r.

 
 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, data: 2018-04-18

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

ZAPRASZAMY

 

19.04.2018r. (CZWARTEK), godz. 13.00

  

Prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematów

pt. "Organizacje pozarządowe jako trzeci filar demokracji"

wygłosi prof. Ireneusz Pyrzyk

z wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 

************************************************************ 

 ZAPRASZAMY

 

 

 17.04.2018r. (WTOREK),  godz. 13.00

 

W ramach klubu " TĘDY OWĘDY " zapraszamy na spotkanie

z podróżnikiem Robertem Czerniakiem

pt. "Spotkanie z AUSTRALIĄ "

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana książka

pt. " PODRÓŻE DO GRANIC "

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, data: 2018-04-13

» „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

MCK OHP REALIZUJE PROJEKT DLA MŁODZIEŻY.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.. Młodzież uczestnicząca w projekcie dostaje szansę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, która ma na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Do tej pory uczestnicy projektu skorzystali z indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem, indywidualne pośrednictwo pracy, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się, kurs języka angielskiego, kurs z zakresu obsługi programów komputerowych,  kurs prawa jazdy kat. B.

Ważnym etapem realizacji projektu są kursy zawodowe, które właśnie się rozpoczynają. Radziejowscy beneficjenci będą kształcić się w zawodach: kelner-barman, podstawy księgowości z elementami pracownika biurowego, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, spawacz metodą MAG i TIG. Podczas kursów zawodowych młodzież zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z wybranego zawodu. Umiejętności te będą mogli wykorzystywać podczas odbywania 3 miesięcznego stażu zawodowego.

Pracodawcy, którzy są zainteresowani przyjęciem uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” na staż na stanowisko ww. zawodach proszeni są o kontakt z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP ul. Kościuszki 58 Radziejów tel.54 285 41 71

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2018-04-12

» Odwiedziny u Starosty Radziejowskiego

W dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2018 roku Starostę Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka odwiedziła delegacja klasy V Autystycznej wraz z Panią Lidią Kubisiak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie. Spotkanie ze Starostą Radziejowskim odbyło się z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Pan Starosta złożył życzenia uczniom i wręczył drobne upominki.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2018-03-26
 • autor: Fot. Katarzyna Nowak

 

 

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. kujawsko - pomorskiego

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie kujawsko - pomorskim”

 

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

 

Forma pracy:

 • mapa + opis
 • tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
 • zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

 

Zasady:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. kujawsko - pomorskiego w wieku od 15
do 115 lat J

2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa kujawsko - pomorskiego.

3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa J

4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

 

SUMA NAGRÓD 1500 zł

I miejsce: 1000zł

II miejsce: 500 zł

 

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub https://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.

Czekamy na Twoją pracę konkursową do 2 maja 2018 r.

Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-kujawsko-pomorskie

 

 

 • autor: Agnieszka Sosnowska, Cliktrans, data: 2018-03-26

Starostwo Powiatowe informuje,

że w dniu 30 kwietnia 2018 roku (piątek)

urząd czynny będzie do godziny 12.00.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2018-03-26

» Spotkanie informacyjne

 • autor: Krzysztof Betliński, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku

» XXXI sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 29 marca 2018 r. o godz. 10.30 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
b) ustalenie quorum,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
3. Zapytania i uwagi.
4. Ocena stanu dróg po okresie zimy. 
5. Dyskusja.
6. Ocena stanu bezrobocia na terenie powiatu.
7. Dyskusja.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych: wykorzystanie środków z PFRON w 2017 r. oraz plan na 2018 r. 
9. Dyskusja
10. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w sprawie rozwiązania problemu „Smogu”.
11. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w sprawie opłacalności produkcji trzody chlewnej. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radziejowskim na lata 2016-2020”.
b) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2028. 
e) w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
f) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Radziejowskiego instrumentem płatniczym.
g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji. 
 

» Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

W środę, 14 marca, obradowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. Uczestniczyło 35 osób, za co serdecznie Im dziękujemy.

Walne Zebranie podsumowało pracę w roku 2017, udzieliło absolutorium Zarządowi  i zaplanowało rok 2018. W planie pracy na rok 2018 wprowadzono kilka nowych działań, postanowiono: zorganizować I Forum organizacji pozarządowych  powiatu radziejowskiego, wyjazdowe spotkanie członków SRPR , włączyć się do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości Polski, wspólnie z KGW i agroturystami zorganizować konkurs kulinarny” Smaki ziemi radziejowskiej” z udziałem młodzieży. Prezes SRPR podziękowała Zarządowi SRPR za pracę w minionym roku oraz samorządom: powiatowemu i gminnym, szczególnie za wsparcie współpracy kobiet z gmin Bytoń i Radziejów z kobietami z nadgminy Wesendorf, oraz OSP Piotrków kujawski za zorganizowanie pobytu strażaków niemieckich z Groß Oesingen.

Dziękujemy też Partnerschaft Wesendorf pod przewodnictwem Christiane Dittmann Martin za możliwość korzystania z projektów międzynarodowych i Wszystkim naszym członkom i sympatykom za wspieranie naszych działań.

 • autor: Alicja Górczyńska, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16
  • autor: Fot. Katarzyna Nowak, data: 2018-03-16

» Rekrutacja urzędników wyborczych - zmiana informacji

 • autor: Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura we Włocławku, data: 2018-03-13

» Zaproszenie - warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

Zaproszenie

 

Centrum Usług Wspólnych w Radziejowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zapraszają na spotkanie w dniu 13 marca 2018r., godz. 10:00, w sprawie warunków rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunków kształcenia w roku szkolnym 2018/2019 które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 ( I piętro).

 

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie spotkania.
 2. Zadania Poradni w zakresie ukierunkowania uczniów odnośnie wyboru szkoły i zawodu.
 3. Oferty dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących warunków rekrutacji oraz kierunków kształcenia w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Zapytania, wolne głosy.
 5. Zakończenie spotkania.
 • autor: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, data: 2018-03-12

» Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

 

Corocznie 3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Celem Dnia jest podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa na temat chorób uszu i utraty słuchu oraz profilaktyki problemów ze słuchem.           

Dzień został wyznaczony przez Światową Organizację Zdrowia, aby uwypuklić problem osłabienia słuchu jako jedną z najczęstszych przewlekłych niepełnosprawności.

Z tej okazji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie odbyły się otwarte konsultacje dla rodziców, uczniów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych uzyskaniem porady.

Zostały one przeprowadzone przez specjalistów poradni - surdopedagogów: Aleksandrę Kotarską oraz Roberta Zaradzkiego.

Rodzice zapoznali się z metodami pracy z dzieckiem niedosłyszącym, jak powinna wyglądać współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami, np. jaki materiał będzie omawiany, jaki zakres słownictwa będzie niezbędny do zrozumienia lekcji, na jakie pytania dziecko musi umieć odpowiedzieć, jak przygotować dziecko do lektury, które informacje z podręcznika są najistotniejsze itp. Obecni na spotkaniu mogli również uzyskać wsparcie psychologiczne.

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział oraz zapraszamy do uczestnictwa w innych wydarzeniach organizowanych przez naszą Poradnię.

 • autor: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, data: 2018-03-12

» Otwarte konsultacje... Dla rodziców, uczniów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych uzyskaniem porady...

Zaproszenie

Otwarte konsultacje...

Dla rodziców, uczniów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych uzyskaniem porady...

Corocznie 3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Celem Dnia jest podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa na temat chorób uszu i utraty słuchu oraz profilaktyki problemów ze słuchem.

Zespół specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie zaprasza rodziców, uczniów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem porady 06 marca 2018r. w godz. od 15:30 do 17:00 do  siedziby Poradni.

Informacje zawarte w załącznikach dotyczą osób zainteresowanych aplikowaniem do pracy w charakterze urzędnika wyborczego.

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

"Tradycja w moim domu"

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać

do 30 kwietnia 2018  na adres:

Towarzystwo Miłośników Kujaw ( Izba Regionalna)

ul. Kruszwicka 1

88-200 Radziejów

z dopiskiem Konkurs ,,Tradycja w moim domu”

 

Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi

25 maja 2018 r. w ramach Dni Powiatu.    

O dokładnym terminie powiadomi zainteresowanych Organizator Konkursu.


Informacje o Konkursie są dostępne pod tel. 693 589 996

 

 • autor: Towarzystwo Miłośników Kujaw, data: 2018-02-16

» Bezpłatne badanie mammograficzne

 • autor: Anna Niemirska, LUX-MED, data: 2018-02-13

» ARiMR zaprasza na szkolenie w sprawie e-wniosku.