Powiat Radziejowski

Data

16.01.2018

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Treść

» FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności online dla NGO

Fundacja FaniMani wprowadza nową usługę FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności dedykowany trzeciemu sektorowi. Dzięki temu rozwiązaniu każda zarejestrowana w KRS fundacja czy stowarzyszenie będzie mogła zbierać darowizny online w niezwykle łatwy sposób, bez wypełniania zbędnych formalności.

 

FaniPay – nowość od FaniMani

Fundacja FaniMani, założyciel FaniMani.pl pierwszego w Polsce serwisu, który umożliwia wspieranie NGO przy okazji robienia zakupów online, wprowadza na rynek nowe rozwiązanie – FaniPay. Jest to usługa bezpiecznych płatności online ukierunkowana na potrzeby polskich organizacji społecznych. Dzięki niej fundacje i stowarzyszenia będą mogły bardziej efektywnie szukać wsparcia dla działalności przez własne strony internetowe. Nieskomplikowana forma i bardzo uproszczone procedury rejestracji sprawiają, że FaniPay jest znacznie łatwiej dostępny i przyjazny użytkownikom.

 

Kto może korzystać z usługi?

Z FaniPay mogą korzystać wszystkie zarejestrowane w KRS fundacje i stowarzyszenia. Zaletą użytkowania serwisu jest brak zbędnych formalności i konieczności podpisywania umowy między NGO a instytucją płatniczą. Wystarczy, że dana organizacja, która chce zbierać darowizny zarejestruje się na FaniMani.pl oraz zaakceptuje regulamin usług płatniczych świadczonych przez Blue Media.

 

Zalety serwisu

FaniPay to nie tylko sam serwis płatności online, ale również dedykowane organizacjom narzędzia ułatwiające proces zbierania darowizn przez swoje strony www. Jednym z nich jest widget zaprojektowany na podstawie badań zachowania użytkowników witryn internetowych. Jego zadaniem jest nie tylko przypominanie o możliwości dokonania darowizny, ale również, w bardzo prosty sposób, umożliwia on jej realizację. Gotowy moduł płatności można uruchomić na stronie organizacji dosłownie w ciągu kilku minut.

 

Niezwykle istotną funkcjonalnością FaniPay jest automatyczny system codziennych rozliczeń - wypłat na konto zarejestrowanej fundacji bądź stowarzyszenia. Dzięki niemu czas oczekiwania na ich zaksięgowanie skraca się do zaledwie 1 dnia roboczego.

 

Kolejną zaletą korzystania z zaproponowanego przez FaniMani rozwiązania jest obniżenie prowizji od otrzymywanej wpłaty. Przez pierwsze trzy miesiące użytkowania wynosi ona zaledwie 1% wartości darowizny, a potem tylko 1,49%.

 

Ponadto każda, korzystająca z FaniPay organizacja otrzymywać będzie raport, w którym zawarte będą informacje o zrealizowanych w ciągu danego dnia transakcjach, liczbach przelewów, ich wartości oraz pobranej prowizji. Szczegóły dotyczące oferty można znaleźć również na stronie internetowej FaniPay.pl

 

Bezpieczeństwo zapewnione przez Blue Media

Operatorem usługi jest Krajowa Instytucja Płatnicza Blue Media, dostawca nowych technologii dla banków oraz spółka doświadczona w obsłudze transakcji elektronicznych, w tym również wpłat darowizn. Do jej zadań należeć będzie również bieżąca kontrola wiarygodności organizacji – chcących korzystać z FaniPay, poprzez monitoring formularzy rejestracji, weryfikację nr. kont bankowych, KRS etc. Ponadto firma będzie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg i obsługę wpływów środków na konta zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń.

 

Jak działa serwis FaniMani.pl?

Dzięki FaniMani.pl organizacje społeczne stale pozyskują dodatkowe fundusze na swoje działania. Każdy kto robi zakupy przez internet może, korzystając z portalu, wesprzeć wybrany przez siebie cel społeczny, nie wydając ani złotówki więcej ponad to, co i tak zapłaciłby za wybraną przez siebie rzecz. Wystarczy wejść do wybranego sklepu, w którym zamierzamy dokonać zakupu (lista 800 partnerskich sklepów), przez serwis FaniMani.pl, wskazać cel (lista wszystkich organizacji), który chcemy wesprzeć i kupujemy. Od każdej takiej transakcji wybrana organizacja społeczna otrzymuje darowiznę w wysokości kilku procent wartości naszych zakupów. Wszystkie wygenerowane przez siebie datki można monitorować i sprawdzać ich aktualny status w zakładce „historia wsparcia”, widocznej po zalogowaniu się na konto.

 

Obecnie serwis współpracuje z ponad 2600 podmiotami tj. z fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, harcerzami i innymi podmiotami działającymi w trzecim sektorze. FaniMani.pl jest łącznikiem między organizacjami społecznymi, darczyńcami oraz przedsiębiorcami.

           

 

Zobacz jak działa FaniMani.pl: www.youtube.com/watch?v=RsPX6SRwKnQ

Więcej informacji: FaniMani.pl: www.fanimani.pl

FaniMani.pl na Facebooku: https://www.facebook.com/faniManifaniMani/

 

» Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zarząd Województwa przyjął projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

Projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

W międzyczasie przedstawiciele Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z pracownikami samorządu województwa, zajmującymi się realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspólnie pochylili się nad problemami i potrzebami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dotyczące współpracy międzysektorowej. Spotkanie, o którym mowa wyżej odbyło się we wrześniu br. - Obecnie trwa przygotowanie podsumowania a powstały materiał będzie stanowił głos w konsultacjach programu na 2017 rok.

Proces konsultacji potrwa do 29 września br. Zapraszamy do udziału

Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt programu wraz z formularzem konsultacyjnym i uchwałą Zarządu Województwa w tej sprawie znajdują się w załącznikach.

 

» Uwaga – Organizacje Pozarządowe z terenu powiatu radziejowskiego

Uwaga – Organizacje Pozarządowe z terenu powiatu radziejowskiego

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

W związku z powyższym  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie z ekspertami  w dniu 16 września br. o godzinie 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ) w sali konferencyjnej.

Zgłoszenia chętnych do udziału w spotkaniu należy wysyłać do dnia 5 września 2016 r. do godziny 12.00na adres e-mail: promocja@radziejow.pl

 

W załączniku:
Regulamin FIO 2017

 • autor: Małgorzata Patyk

» Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

szczegółowe informacje na stronie:  www.radziejow.pl/694,aktualnosci.html

» DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie ofert nr 13/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. pod nazwą DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - zwolniła się kwota środków w wysokości 4 500 zł. Zapraszamy do składania ofert.

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty zawierające projekty o charakterze lokalnym, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu, nie będą podlegały ocenie merytorycznej.

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 13/2015, podmioty  muszą mieć przyznaną dotację z funduszy zewnętrznych lub być w trakcie ubiegania się o tą dotację (fundusze Unii Europejskiej oraz inne fundusze zagraniczne i krajowe, z wyłączeniem środków z budżetu samorządów – wojewódzkiego i lokalnych)

 

 • autor: nadesłane

» Kierunki wyboru projektów RPO 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się z Kierunkowymi zasadami dotyczącymi wyboru oraz dokonywania oceny projektów RPO WK-P 2014-2020 - do pobrania w załączniku. Zasady służą zapewnieniu wystandaryzowanego zestawu informacji dla instytucji, które na jakimkolwiek etapie uczestniczą w realizacji RPO WK-P w procesie wyboru, określania zakresu i celów projektów, elementów projektów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Partnerstwa 2014-2020, RPO WK-P 2014-2020 oraz wymaganiami KE.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/dokumenty.html - gdzie znajdują się pozostałe dokumenty.
 

» Powiatowy trzeci sektor planuje swoją przyszłość

Na spotkanie organizacji pozarządowych z powiatu radziejowskiego 17.06.2015,  przybyli przedstawiciele, niestety, tylko kilku organizacji.        W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania ocenili swoje obecne działania         i zastanawiali się nad przyszłością NGO Szczególnie zainteresowała wszystkich wypowiedź dra. Marka Szuszmana, prezesa LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ,  który przedstawił perspektywę działań             w różnych Programach, podał pozytywne przykłady skorzystania z różnych projektów np. edukacyjnych. Zachęcał NGO do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP), który zamieszczony jest na stronie: http://www.radziejow.pl/694,aktualnosci.html?tresc=15216

oraz    http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Prezes LGD zachęcał też do dalszego zgłaszania pomysłów organizacji do budowy Lokalnej Strategii Rozwoju. Wstępnie zgłoszono zapotrzebowanie na szkolenia i kursy dla osób starszych oraz  pomysł na  przeprowadzenie targów organizacji pozarządowych celem integracji organizacji i pokazania społeczeństwu zakresu ich działań.

                                                                                  Tekst: Alicja Górczyńska

                                                                                   Foto:  Justyna Zdobych

 

» Konsultacje SzOOP RPO W K-P 2014 - 2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy RPO WK-P 2014-2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów zawartych w SzOOP oraz załącznikach 1, 2 i 7.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić swoje opinie na temat projektu SZOOP, prosimy wypełnić formularz zgłaszania uwag. Wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SzOOP”.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 30 czerwca 2015 roku.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Zgromadzone w wyniku konsultacji uwagi i propozycje zmian zostaną poddane analizie pod względem zgodności formalnej, a następnie – jeśli zostaną uznane za zasadne - zamieszczone            w SzOOP. Ostateczna wersja SzOOP po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu.

 • autor: nadesłane

» Zaproszenie

Powiatowa Rqada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu radziejowskiego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie na spotkanie w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 11.00.

Spotkanie dotyczy wymiany doświadczeń w dzałalności organizacj pozarządowych i przekazanie ich do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Alicja Górczyńska

Tomasz Sikorowski

» Zapraszamy na Forum Organizacji Pozarządowych

Organizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 24 czerwca w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Zapraszamy do zapisów!

 Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. W programie przewidziano m.in. debatę przedstawicieli NGO i samorządu dotyczącą współpracy międzysektorowej.
Działacze pozarządowi będą również mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach tematycznych:

 • SzOP (Szczegółowy Opis Priorytetów) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w kontekście zadań dla NGO,
 • Co nam mogą dać rady działalności pożytku publicznego,
 • Jak współpracować dla budowy silnego sektora w regionie,
 • Public Relacions w NGO: budowanie wizerunku organizacji,
 • Jak współpracować z biznesem. 
  miejsce: Teatr Miejski w Inowrocławiu; ul. Plac Klasztorny 2
  termin: 24 czerwca, w godz. 10-17

  Forum organizują Stowarzyszenie Młode Dęby oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, wyłonione w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.
   
  Zgłoszenia na forum należy przesyłać
 • drogą pocztową na adres STOWARZYSZENIE MŁODE DĘBY, Słaboszewko 9; 88-306 Dąbrowa, z dopiskiem: „ Forum 2015”
 • lub e-mailem na adres st_mlode_deby@vp.pl do 19 czerwca (oraz dostarczyć oryginał Karty Zgłoszenia w dniu Forum)

 Więcej informacji, formularze i regulamin tutaj  http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/xvi-forum-organizacji-pozarzadowych-----zapraszamy-do-inowroclawia,1047,l1.html
 
XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe informacje znajdują się też w zakładce:

http://www.radziejow.pl/694,aktualnosci.html

 • autor: nadesłane

» XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka